Madonas novads

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes mežu īpašniekiem meža aizsardzībā rudenī"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādiem augu aizsadzības līdzekļiem, repelentiem, mehāniskajiem aizsardzības līdzekļiem, to raksturojumu, darbības efektivitātes salīdzinājumu. Tāpat būs iespēja uzzināt par mežaudzes aizsardzību izvietojot putnu būrus.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/dD8tUTbjUu8HuRkg8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Izglītojošs seminārs Madonas nov. - Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās, neēdamās

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā.Gada sēne 2021. Sēņu nozīme dabā.Aizsargājamās sēnes. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un
raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā, neparastās ēdamās sēnes,sēņošanas tradīcijas.Īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošana-iepazīšanās ar sēnēm dabā,to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana,apskate,diskusijas.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par ES atbalstu meža īpašniekiem, aktuālo informācija par projekta 7. kārtu. Tāpat būs iespēja uzzināt par zināšanu pārneses pasākumiem: arodapmācību projektiem un konsultāciju projektiem.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/j662FHqX25imsoUa6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

TIEŠSAISTĒ | E-Lauka diena par augu maiņas un augsnes kaļķošanas nozīmi

LLKC sadarbībā ar z/s “Vidus Stukles”, z/s”Andžaki”, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un AREI aicina piedalīties tiešsaistes e-lauka dienā par augu maiņas un augsnes kaļķošanas nozīmi un efektivitāti bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Tiešsaistes e-lauku diena notiks 8. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Zoom vidē.

Zoom platforma | Izglītojošais seminārs "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu, situācija meža stādu tirgū, pavasaris- meža stādīšanas laiks"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par likumdošanas prasībām attiecībā uz meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi, situāciju meža stādu tirgū, stādu ievešanas iespējas no citām valstīm, kā arī lauksaimniecībā neizmantojamo zemju efektīvas apsaimniekošanas iespējām. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošā pētniece Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete.

14.04.2021./Tiešsaiste ZOOM Bezmaksas informatīvais seminārs Madonā/ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2021. gadā.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2021. gadā.

Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Datums: 14.04.2021.Gr. nr. 4 Ma-S

LAD, Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas aktualitātes, LLKC aktualitātes, ES un valsts atbalsta saņemšanas nosacījumi 2021.gadā
To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/oZhZUbQ9PLXcpPdRA

26.03.2021./Tiešsaiste ZOOM Bezmaksas informatīvais seminārs Madonā/ Integrētā augu aizsardzības sistēma.Par aktualitātēm augu aizsardzības jomā 2021. gadā.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.
Par aktualitātēm augu aizsardzības jomā 2021. gadā. Integrētā augu aizsardzības sistēma.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma
Datums: 26.03.2021.Gr. nr. 3 Ma-S

Par aktualitātēm augu aizsardzības jomā 2021. gadā.
To noskaidrosim informatīvajā bezmaksas seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom platforma

LLKC Madonas KB ZOOM platforma/Informatīvs seminārs "ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2021. gadā"

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2021. gadā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom plaforma
Datums: 24.02.2021. Sākums plkst. 10:00
Gr. nr. 2 Ma-S

ALTUM, LLKC aktualitātes, ES un valsts atbalsta saņemšanas nosacījumi 2021.gadā
To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt par svarīgākajām aktualitātēm jaunaudžu aizsardzībā pret dzīvnieku bojājumiem, kā arī aktualitatēm no Valsts meža dienesta, piemēram, pārskata par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, meža inventarizācijas datu aktualizācija, Meža valsts reģistra informācijas saņemšana u.c.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/q4TpV7PLS4ydCurP8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

ZOOM platforma/Informatīvs seminārs Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu."

Madonas konsultāciju birojs aicina piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā, kas notiks 10.02.2021. ZOOM platformā
Semināra sākums plkst. 10:00-12.00

Lektori: Līga Īvāne -VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore;
Aija Vīgnere- LLKC Madonas KB vadītāja

Kādas izmaiņas nodokļos būs 2021 gadā?

To noskaidrosim informatīvajā seminārā Zoom patformā

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/ShkAm7DHFypZRCET9

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads