Baltijas jaunatnes mobilizēšana ar VRG-ZVRG sadarbību

Divas ZVRG un divas VRG no Somijas un Igaunijas parakstīja sadarbības līgumu, lai veicinātu jauniešu apmaiņu zivsaimniecības kultūras mantojuma jomā ar mērķi atjaunot tradicionālās saites starp Igaunijas piekrastes ciemiem un Somijas piekrastes apgabaliem.

Projekta oficiālais nosaukums: starptautisks sadarbības projekts “Sepra Youth”

Valsts: Igaunija

Apraksts

Tiek uzskatīts, ka komercija, tostarp zivsaimniecības produkcijas tirdzniecība starp piekrastes iedzīvotājiem Igaunijas ziemeļu krastā un Somijas dienvidu piekrastē norit jau kopš viduslaikiem, kad šādas apmaiņas sauca par “draudzīgu maiņu”. Preču maiņas vietā kā senos laikos Esko ZVRG (Somija) un Virumā ZVRG (Igaunija) apvienoja spēkus, lai veicinātu ideju un zināšanu apmaiņu, izmantojot sadarbības projektu, ko vada Sepra  VRG (Somija).

Sadarbības projektam bija divi galvenie mērķi: tuvināt jauniešus zivsaimniecības un jūrniecības  nozarei un radīt abu reģionu sinerģiju, veicinot kopīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas jauniešu vidū. Jauniešiem vecumā no 7 līdz 16 gadiem tika organizētas nometnes, tematiskie nedēļas nogales semināri un vienas dienas pasākumi. Koncentrējoties uz tādām tēmām kā zivsaimniecības tūrisms, jūras tirdzniecība un kultūras apmaiņa, dalībnieki varēja apmeklēt projektu īstenošanas vietas, zivju pagatavošanas pasākumus un uzņēmējdarbības iniciatīvas, ko atbalstīja VRG un ZVRG.

Abās valstīs tika organizētas jauniešu nometnes, kurās katra ZVRG un VRG bija atbildīga par savos reģionos izstrādātajām aktivitātēm. Šīs jauniešu nometnes bija paredzētas, lai iemācītu bērniem un jauniešiem izdzīvošanu ārā, makšķerēšanu un rūpes par apkārtējo vidi.

Pirmā nometne notika Somijas VRG teritorijā, kuras programma ietvēra burāšanas nodarbības, navigāciju, mācības par jūras kartēm un pirmās palīdzības apmācību. Otrā jauniešu nometne notika Igaunijas ZVRG teritorijā, koncentrējoties uz Baltijas jūras zivsaimniecību, tostarp maza apjoma zveju šajā apgabalā, vietējām zivju sugām, dažādiem zvejas rīkiem un zivju ēdienu receptēm. Trešo nometni organizēja blakus esošā Igaunijas VRG, piedāvājot ar apkārtējo vidi saistītas tēmas.

Rezultāti

 Tika organizētas trīs jauniešu nometnes, kurās piedalījās vairāk nekā 75 bērni no abām valstīm. Tika sarīkoti arī vairāki semināri, tematiskās nedēļas nogales un notikumi, lai veicinātu jauniešu uzņēmējdarbības garu. Pasākumos  piedalījās vairāk nekā 2000 dalībnieku.  

Uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū un sadarbība starp divām kaimiņu teritorijām ir ilgtermiņa pasākums, tādēļ vēl ir pāragri spriest, kāda būs šī projekta patiesā ietekme. Tomēr projekts jau ir bijis efektīvs, mobilizējot jauniešus no abiem reģioniem, lai atjaunotu ilgstošu sadarbību. Nākamajos gados ir paredzēti vairāki papildu pasākumi.

Pieredze

Šāda veida projektu var īstenot visu formu VRG vai ZVRG teritorijās, kur jaunieši var sadarboties ar kaimiņu apgabaliem, kuriem ir noteiktas tradīcijas un kopīga vēsture. Pieredzes apmaiņa ar citām teritorijām arī var dot labumu, lai gan bieži vien ir vieglāk noteikt kopīgus mērķus, ja  ir vairāk kopīgā. Vadošajam partnerim jābūt pietiekamiem resursiem, lai varētu koordinēt un pārraudzīt projekta īstenošanu.

Gūtās atziņas un ieguldījums SVVA mērķu sasniegšanā:

Gūtās atziņas: sadarbības projekts prasa īsu, bet stingru plānu visu iesaistīto partneru uzdevumu definēšanai. Tam ir vajadzīga arī laba saziņa, lai informētu visas ieinteresētās personas par projekta gaitu, nākamajiem soļiem un nepieciešamo informāciju no tiem dažādos laika posmos.

Ieguldījums SVVA mērķu sasniegšanā: sadarbība.

Kopējās projekta izmaksas: 192 725 eiro

Katrs partneris finansēja tā teritorijā izstrādāto pasākumu izmaksas.

Projekta īstenošanas periods       01.12.2017.–01.01.2019.

Pievienot komentāru