Dodas iepazīt Lībiešu krastu

GalerijaPrint

Šī gada 26. maijā notika LLKC Ventspils nodaļas rīkotais brauciens skolēniem, lai Užavas pamatskolas vecāko klašu skolēnus iepazīstinātu ar zivsaimniecības vēsturi Kolkā no 19. gadsimta beigām līdz mūsu dienām, kā arī uzzinātu par Lībiešu jūrniecības vēsturi, zivju apstrādi un kūpināšanas procesu.

 Pirmā pietura „Pie Andra Pitragā”. Dundagas novada Kolkas pagasta Pitraga ciemā „Krogu” mājas atrodas klusa meža ielokā, tikai apmēram 800 metrus no jūras piekrastes. Skolēniem bija iespēja aplūkot visdažādākos senatnīgo žogu veidus vienuviet un klausīties stāstījumu par lībiešu zvejniecības tradīcijām. Dalībnieki iepazinās arī ar zivju apstrādi, dūmnamu un kūpināšanas procesu. Visi nobaudīja arī kūpinātas vējzivis un brekšus.

 SIA „Lampetra” vadītājs Viesturs Kite vada uzņēmumu, kas nodarbojas ar nēģu zveju Ventas upē. Viņš pastāstīja par nēģu zvejas rīkiem un zivju apstrādes procesu. Kā arī dalījās zināšanās par piekrastes zveju un zvejas rīkiem. Skolēni uzzināja interesantus faktus par Baltijas jūras lašiem, taimiņiem un citiem jūras iemītniekiem.

 Dženeta Marinska, senās lauku sētas ”Ūši” saimniece, skolēniem atklāj Kolkas apkārtnes kultūrvēstures vērtības. Aizraujošs, interesants un informatīvi pilnvērtīgs bija pasākums „Pastaiga industriālās Kolkas vēsturē – no Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam”. Šajā 1 km garajā kājāmgājēju maršrutāgar jūras krastu skolēni iepazinās ar zivsaimniecības vēsturi Kolkā no 19. gs. beigām līdz mūsu dienām. Maršruta noslēgumā varēja noskatīties dokumentālo filmu „Kolkasraga saimnieks” un nobaudīt Latvijas labākās šprotes.

 Skolēniem bija iespēja arī apskatīt Kolkasragu – vietu, kur satiekas Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis. Tā ir vēsturiski īpaša vieta – senais Lībiešu krasts.

 Mazirbes „Stūrīšos–Brankos” skolēni apskatīja lībiešu seno sadzīves priekšmetu kolekciju, klausījās stāstus par Taizeļu dzimtu un lībiešiem, un nobaudīja seno lībiešu ēdienus.

 Visa brauciena laikā bija manāma skolnieku ieinteresētība un atsaucība. Noslēgumā dalībnieki bija gandarīti un pateicīgi par pilnvērtīgi aizvadītu dienu. Līdz ar to secināms, ka šāda veida pasākumi arī turpmāk ir ļoti lietderīgi un nepieciešami, lai saglabātu jauniešos interesi un zināšanas par zvejniecību no senatnes līdz mūsdienām.

 Brauciens tika organizēts Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes „Zvejniecības popularizēšana skolās” ietvaros. Maršrutu sastādīja un braucienu vadīja Ventspils novada konsultante Ruta Pastare.

 Ruta Pastare,

Ventspils novada zivju lauku attīstības konsultante

Ilze Ventiņa,

Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Ruta Pastare

 

 

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru