ES atbalsts – piekrastes LEADER grupām

Līdz augusta beigām Lauku atbalsta dienests (LAD) bija saņēmis kopskaitā 50 projektus no piecām piekrastes reģionu zivsaimniecības vietējām rīcības grupām, kas paredz īstenot dažādas aktivitātes ar mērķi palielināt nodarbinātību un teritorijas attīstību.

Projekti iesniegti Eirojas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana”. Projektus iesniegušas “Liepājas rajona partnerība”, “Partnerība laukiem un jūrai”, kas apvieno aktīvistus Engurē, Lapmežciemā un Jūrmalā, “Sernikon” no Carnikavas, “Jūrkante” no Salacgrīvas un “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, kas apvieno Ventspils, Jūrkalnes, Kolkas, Tārgales, Užavas un Vārves aktīvistus. Šajā projektu pieņemšanas kārtā biedrībām bija pieejami 5,4 miljoni eiro, taču projekti pieteikti par uz pusi mazāku summu – par 2,7 miljoniem eiro. Laikā līdz 2020. gadam zivsaimniecības vietējo rīcības grupu atbalstītām aktivitātēm kopumā atvēlēti 15 miljoni eiro.

Šobrīd LAD izvērtē, vai zivsaimniecības vietējo rīcības grupu atbalstītie projekti ir atbilstoši publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Pasākuma ietvaros var īstenot šādas aktivitātes: “Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos”, “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”, “Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana”.

Rīcības grupu pārstāvji atzīst, ka aktivitāte projektu iesniegšanā būtu daudz lielāka, jo īpaši pasākumos, kas paredz pievienotās vērtības veidošanu zvejniecībā un zivsaimniecības nozares dažādošanu, ja ES nebūtu noteikusi plašus ierobežojumus. Piemēram, pastāv ierobežojumi tūrisma objektu radīšanā un aktivitāšu īstenošanā, kā arī zvejas aprīkojuma iegādē.

Atgādināsim, ka projektus atbalsta saņemšanai apjomā no 30% (lielajiem uzņēmumiem) līdz 80% (kopprojektiem un piekrastes zvejniecības attīstības projektiem) no kopējām izmaksām varēja iesniegt juridiskas un/vai fiziskas personas pamatlīdzekļu iegādei, būvniecībai, teritoriju labiekārtošanai vai vietējās produkcijas mārketinga izmaksu segšanai.

Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

ZVRG iesniegtie projekti un finansējums

ZVRG

Izsludinātais finansējums

Iesniegtie projekti ZVRG

Publiskais finansējums, EUR

Skaits

BDR “Liepājas rajona partnerība”

1 417 085,00

777 633,66

16

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”

882 000,00

695 219,09

10

PPPB  “Sernikon”

325 000,00

184 942,6

4

BDR “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

1 706 945,95

130 808,9

5

BDR “Jūrkante”

822 839,77

983 598,34

15

BDR “Talsu rajona partnerība”

280 880,28

0

0

Kopā

5 434 751,00

2 772 202,59

50

Pievienot komentāru