Gulbenes skolēni dodas uz zivsaimniecības uzņēmumiem

GalerijaPrint

Gulbenes 2. vidusskolas 11. klašu skolēni, skolotāja un LLKC Gulbenes biroja konsultanti iepazīt zivsaimniecības nozares saimniecības devās uz Alūksnes novada uzņēmumiem.

Pededzes pagastā “Silenieku dzirnavās” jauniešus sagaidīja SIA “Faps” īpašnieks Armands Roze. Viņš pēc izglītības ir zivkopis – biologs. Armands savā saimniecībā nodarbojas ar zivju mazuļu audzēšanu un tālāku realizāciju zivju resursu papildināšanai dažādās ūdenstilpnēs. Guļbūves ēkā ir izvietoti baseini, tajos dabiskā Pededzes upes ūdenī tiek audzēti paliju, alatu, sīgu un taimiņu zivju mazuļi. Šogad saimniecība uzsāka audzēt butes, jo jūrā sāk trūkt šo zivju. Armands visvairāk pavairo aukstūdens sugu mazuļus, jo pēc tiem ir vislielākais tirgus pieprasījums. Visus paliju mazuļus realizē Igaunijā, kur tālāk vietējie uzņēmēji tos dīķos izaudzē līdz tirgus preces izmēriem. Saimniecībā pavairo arī strauta foreles, tās tiek ielaistas turpat Pededzes upē. Saimnieks Armands Roze pievērsa jauniešu uzmanību zivsaimniecības nozares ekonomiskajiem aspektiem, sasaistei ar citām uzņēmējdarbības formām. Viņš uzskata, ka katram upes vai ezera krasta kilometram jāpiesaista finanšu līdzekļi, izveidojot mītnes makšķerniekiem, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, piedāvājot ekskursijas un makšķernieku gida pakalpojumus, citas atpūtas iespējas. Latvijā tā ir neaizpildīta darbības iespēja.

Alūksnes novada pašvaldība izveidojusi aģentūru “ALJA”, tā ir atbildīga par novada publisko ūdeņu uzraudzību. Aģentūra “ALJA” apsaimnieko sešus ezerus apmēram 1910 hektāru platībā un aptuveni 34 km Pededzes un Vaidavas upju posmus. Septiņu gadu laikā aģentūras darbības nodrošināšanai un uzdevumu veikšanai ir piesaistīts finansējums no Zivju fonda – teju 150 000 eiro aprīkojuma un zivju resursu papildināšanai. Aģentūras vadītājs Māris Lietuvietis un zivju inspektori iepazīstināja ar iegādāto aprīkojumu: binoklis ar attāluma fiksēšanas ierīci; nakts redzamības termokamera ar filmēšanas funkciju; mobilā novērošanas kamera ar 5 km darbības rādiusu un filmēšanas materiāla sūtīšanas funkciju uz mobilo telefonu. Aģentūra “ALJA” ir iegādājusies divus kuterus, divus sniega motociklus, kvadraciklu, automašīnas piekabi un bezpilota lidaparātu jeb dronu. Uz kutera ir uzstādīta eholote, kas rāda zemūdens valstību un fiksē ezera dziļumu. Alūksnes ezers ir populārs ar to, ka tajā dzīvo viena no neparastākajām zivju sugām Latvijā – Eiropas zutis. Zušu dzīves cikla izpētei 2015. gadā aģentūra piesaistīja EZF finansējumu un projekta ietvaros uzbūvēja zušu taci uz vienīgās no Alūksnes ezera iztekošās upes Alūksnītes. Zuši no Alūksnes ezera dodas nārstot uz 5000 km attālo Sargasu jūru, atpakaļ nokļūt gan tiem nav lemts. Dzīvus zušus diemžēl šoreiz neizdevās ieraudzīt. Aģentūra “ALJA” sadarbojas ar biedrību “C.Albula” un Alūksnes bērnu un jauniešu interešu centru. Biedrības darbinieki un citi entuziasti organizē bērnu vasaras nometnes, talkas, makšķerēšanas sacensības. Kopējās aktivitātēs, popularizējot dabai un zivju resursiem saudzīgu attieksmi, speciālisti izglīto un informē jauno paaudzi un pārējo sabiedrību par vides aizsardzības un saudzēšanas jautājumiem.

Ziemera pagastā SIA “GMS” īpašnieks Uldis Bērziņš pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekus iepazīstināja ar savu saimniecību. Zivju, lielākoties storu mazuļus, sākumā audzē baseinos siltinātā zivju mājā, tālāk zivis realizē citiem audzētājiem vai audzē savā saimniecībā mākslīgi izraktos dīķos. Dīķos audzē arī karpas, foreles un līņus. Skolēni izmantoja iespēju pabarot zivis dīķos, savukārt mazas un lielas storu sugas zivis daudzi redzēja pirmo reizi. Jauniešu uzmanību piesaistīja citi saimniecībā esošie dzīvnieki – savvaļas zirgi Makss un Morics, gaļas un savvaļas šķirņu liellopi, aitas un dambrieži. Saimnieks Uldis izsmeļoši atbildēja uz visiem jauno interesentu uzdotajiem jautājumiem.

Brauciens notika Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” ietvaros.

Anita Rozenberga,

Gulbenes novada lauku attīstības konsultante 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru