Itālijā atvieglo mikrokredītu saņemšanu mazajiem zvejniekiem

Sardīnijā daudzus gadus vietējie zvejnieki ir cietuši finanšu krīzes sekas. Reģiona banku sistēma ir ierobežota un tajā darbojas tikai dažas kredītiestādes ar stingriem ierobežojumiem kredītu piešķiršanai. Zvejnieki nevar nodrošināt tipisku garantiju, kas viņiem sarežģī kredītu saņemšanu. ZVRG kopā ar vienu no tās partneriem nolēma izveidot mikrokredītu fondu, lai reaģētu uz zvejnieku finansiālajām vajadzībām un atbalstītu iniciatīvas, kas ir saistītas ar zivsaimniecības nozari.

Valsts: Itālija

Reģions: Sardīnija

Apraksts

Vairākas diskusijas ar vietējiem zvejniekiem skaidri parādīja, ka ZVRG ir jānodrošina viņiem pieejamāka kredītu sistēma, lai palīdzētu finansēt viņu iniciatīvas. Zvejniekiem bieži ir grūti saņemt aizdevumus, jo viņi ne vienmēr atbilst standarta banku kritērijiem.

Šādus nelielus ieguldījumus var viegli kontrolēt, pateicoties saņēmēju un fonda pārvaldes iestādes sapratnei. Šī sistēma veicinās ZVRG vietējās stratēģijas īstenošanu, izveidojot jaunus uzņēmumus, kā arī uzlabojot esošo uzņēmumu efektivitāti un palielinot produkcijas apjomus.

Privātā kredītsabiedrība, kas ir reģistrēta kā mikrokredītu sniedzējs, Austrumsardīnijas ZVRG biedre, ir piešķīrusi resursus šādam kredītu fondam, lai varētu piešķirt mikrokredītu saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Plānots, ka irmajā kredītu fonda darbības posmā Austrumsardīnijas piekrastes reģionā tiks īstenots neliels eksperimentāls projekts. Pēc tam eksperimentālā projekta rezultātus novērtēs, lai tos varētu atkārtot lielākā reģionālā mērogā, aktīvāk iesaistot citus dalībniekus un ZVRG partnerību. ZVRG sniegs pievienoto vērtību projektam, nodrošinot tiešu atbalstu aizņēmējiem un atvieglojot kontaktus starp kredītsabiedrību un zvejniekiem.

Kandidāti varēs pieteikties finansējuma saņemšanai pēc fonda noteikumu izstrādes un sadarbības līguma noslēgšanas starp mikrokredīta sabiedrību un ZVRG. Projekts piedāvās finansējumu uzņēmējdarbības iniciatīvām (ieskaitot mentoringu) un popularizēs tās. Pasākumi tiks pārraudzīti un novērtēti, lai analizētu mikrokredītu fonda panākumus.

Rezultāti

ZVRG plāno palīdzēt sastādīt  piecus līdz astoņus mikrokredītu pieteikumus no kooperatīviem vidēji par 10 000 eiro katram 2018. gadā. Pašlaik projektam var pieteikties tikai kooperatīvi, jaunie uzņēmumi un uzņēmumi, kuriem ir ne vairāk kā piecu gadu pieredze.

Pieredze

Projekts ir interesants citām zivsaimniecībām un piekrastes zonām, kurās pastāv kredīta pieejamības problēmas, un projektu var pielāgot vietējai situācijai. Ir ļoti svarīgi atrast finanšu starpnieku, kurš vēlas strādāt ar minimālām trešo personu garantijām un kam ir pieejamas finanses. Tā, visticamāk, būs valsts iestāde vai iestāde, kuras uzdevums ir atbalstīt mazos uzņēmumus.

  • Gūtās atziņas:
  • Itālijā šādu mikrokredīta finansējumu nevarēja finansēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, jo vēl nebija apstiprināti darbības plānā iekļautie finanšu instrumenti, tādēļ vajadzēja atrast alternatīvu risinājumu. Vispirms ir ieteicams saprast, vai  tā ir arī citās valstīs. Galvenais šāda projekta panākumu priekšnoteikums ir noteikt tādu finanšu starpnieku, kas ir spējīgs un gatavs piešķirt pieejamos mikrokredītus.
  • Kopējās projektu izmaksas: 103 000 eiro.

Projekta īstenošanas periods       02.01.2017.–31.12.2019.

 

Sagatavoja:

Aiva Saulīte-Liniņa, Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

 

Pievienot komentāru