Jauniešu apmācība zivsaimniecībā

 “Jaunieši var viegli iemīlēt jūru, laivas un makšķerēšanu. Ar šīm nodarbībām viņi atklāja vietējo zvejas tradīciju īpatnības un vietējās zivsaimniecības kultūras vērtību nozīmi. Pirmo reizi viņi arī saprata, ka zveja un akvakultūra var kļūt par viņu profesiju, un viņi varētu būt nākotnes zvejnieki,”Luiza Florea, universitātes profesore.

Valsts: Rumānija

 Viena no Galati ZVRG noteiktajām galvenajām vajadzībām  zivsaimniecības jomā bija stiprināt saikni starp zvejniekiem un jaunāko paaudzi. Patiesi, zvejnieki uzskatīja, ka ir svarīgi nodrošināt tradicionālo zvejas zinību un aizraušanos ar šo profesiju nodošanu  nākamajai paaudzei.

Lai to panāktu, 15 zvejnieki nolēma sadarboties ar vietējo ZVRG, lai izstrādātu mācību programmu kā ārpusskolas aktivitāti skolās, lai palielinātu informētību par ilgtspējīgu zveju un tās kultūras mantojumu. Viņiem palīdzēja vietējā augstskola, kas sniedza metodiku un atbalstu darbību plānošanai.

Trīs vietējās skolas pievienojās projektam un ieviesa šīs ārpusskolas aktivitātes. Programma sastāvēja no trīs kursiem, tostarp semināriem, kurus atbalstīja zvejnieki un ZVRG. Katrs kurss tika sadalīts trīs moduļos pa dažādām tēmām: akvakultūra, ekoloģija/apkārtējā vide un zvejas vēsture un mantojums, ko papildināja izbraucieni uz zivsaimniecībām un blakus esošajām upēm, kā arī dažādi zīmējumu, fotogrāfiju un eseju konkursi. Bērni un jaunieši uzzināja, kā būvēt un veidot zivju audzēšanas sistēmu (piemēram, akvāriju), kā identificēt dažādas vietējo zivju sugas un kā izmantot zvejas rīkus atpūtas makšķerēšanai (piemēram, sagatavot makšķeri, izmantot dzīvo ēsmu, mešanas tehnikas utt.). Visu kursu laikā tika uzsvērts arī tas, cik būtiski ir ēst svaigas vietējās zivis, kā arī ieguvumi, kas saistīti ar zivju iekļaušanu veselīga uztura programmā. Iniciatīvu atbalstīja vietējās pašvaldības un 15 valsts pārvaldes darbinieki no ZVRG iesaistītajām valsts iestādēm, kas palīdzēja ar loģistiku.

Projekta beigās 75 skolēni un 9 skolotāji no ZVRG teritorijas bija piedalījušies kursos, un, ņemot vērā lielo pieprasījumu no vietējām skolām un citiem interesentiem, kuri vēlētos pievienoties programmai, ZVRG plāno turpināt šo pasākumu pašreizējā plānošanas periodā.

Kopējās projekta izmaksas             86 107 eiro

Projekta īstenošanas periods       16.07.2014.–16.11.2015.

Tīmekļa vietne http://www.asmc.ugal.ro/index.php?option=com_content&view= article&id=39%3Aatelier-prut&catid=2&Itemid=101&lang=ro

 

Pievienot komentāru