Laivu dzinēju elektrifikācija. Spānija

GalerijaPrint

Sadarbojoties zvejniekiem, zinātniekiem, ražotājiem un valsts iestādēm, ir izdevies uzbūvēt un izveidot pilotmodeli 8 metrus garai elektriskai laivai. Zvejas un atpūtas laivu izmantošana trīs dabas parkos samazinās CO2 emisijas, vienlaikus uzlabojot ūdens kvalitāti un darba apstākļus laivās.

Albuferas dabas parkā, kas atrodas Spānijas Vidusjūras piekrastē, ir sekla lagūna, kurā El Palmar Fishing Association (Palmaras Zvejas asociācija) ar amatnieciskām metodēm ķer tādas zivju sugas kā jūras asari un kefales. Arī tūrisms ir nozīmīgs darbības virziens Albuferas lagūnā, kur darbojas vairāk nekā 1000 maza mēroga zvejai un atpūtas mērķiem paredzētu laivu. Tomēr, neraugoties uz dabas parka statusu, ūdens kvalitāte joprojām cieš no eitrofikācijas un cilvēka radītā piesārņojuma. Laivas rada vides problēmas, izpludinot lagūnā naftu un nesadegušo degvielu un radot trokšņa piesārņojumu, kas ietekmē daudzās Albuferā mītošās zivju un putnu sugas.

La Safor ZVRG atbalstīja ar elektrību darbināmas laivas darbības izpēti un prototipa būvniecību, lai noteiktu, cik dzīvotspējīga ir atteikšanās no fosilā kurināmā iekšdedzes dzinējos. Projektā, kuru vadīja Zvejas asociācija, bija jāiesaista arī Valensijas pilsētas dome un Valensijas Politehniskā universitāte, kas veica pētījumu un vadīja pilotmodeļa izstrādi un būvniecību. Tika piesaistīts arī privātais sektors, lai piegādātu dzinēja detaļas, akumulatorus un uzbūvētu īpaši šim nolūkam paredzētu laivu.

Pētījumā tika analizēta ekoloģiskā ietekme un ekonomiskā dzīvotspēja, kas saistīta ar pāreju no dīzeļdzinējiem uz elektriskajiem dzinējiem, un meklēti praktiski risinājumi, kā to īstenot. Tas ietvēra tradicionālo laivu izpēti, kas darbojas lagūnā, piegādātāju apzināšanu un sazināšanos ar tiem, kuri varētu piedāvāt nepieciešamās detaļas elektriskajiem dzinējiem, kā arī inovāciju ierosināšanu, lai palielinātu elektrisko laivu dzīvotspēju, piemēram, vieglāku akumulatoru izmantošanu.

Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, Valensijas Politehniskā universitāte pārraudzīja prototipa laivas un dzinēja projektēšanu un būvniecību. Lai palīdzētu izstrādāt dzinēju, tika iesaistīti piegādātāji, ar kuriem sazinājās pētījuma ietvarā. Piedalījās arī pēdējais vietējais “calafatador” (kalafatadors), Albuferā izmantoto tradicionālo laivu būvētājs, kurš izgatavoja koka detaļas, kas pēc tam tika savienotas laivas konstrukcijā. Laiva tika oficiāli ielaista ūdenī 2022. gada decembrī, un to izmantoja, lai veicinātu citu Albuferas un vēl divu dabas parku laivu elektrifikāciju.

Rezultāti:

 • 8 metru garas laivas prototipa, ko darbina 10 kW (48 V) elektromotors ar 6 stundu autonomiju, būvniecība un veiksmīga izmēģināšana. Tā kursē ar parasto lagūnā esošo laivu ātrumu, kas ir nedaudz zemāks par 4 mezgliem (7,4 km/h);
 • prototips ievērojami samazina trokšņa piesārņojumu;
 • ogļūdeņražu izplūdes ūdenī tiek novērstas;
 • CO2 emisijas tiek samazinātas 10 reizes, kas atbilst gandrīz 2 tonnām gadā;
 • elektriskā dzinēja uzturēšanas izmaksas ir aptuveni par 50 % mazākas nekā vietējās sadegšanas dzinēju uzturēšanas izmaksas, kas ir aptuveni 50 eiro ietaupījums gadā;
 • gadā tiek ietaupīti 722 eiro uz degvielas rēķina (uzlāde naktī (maza pieprasījuma periodos);
 • pilotmodeļa panākumi ļāva iegūt vairākas dotācijas (līdz 30 000 euro vienam saņēmējam), ko Valensijas Reģionālā valdība piešķīra citu zvejas un atpūtas laivu elektrifikācijai Albuferā un divos citos dabas parkos.

Pārnesamības iespējas un padomi:

Šīs elektriskās laivas izpēte un pilotmodeļa izstrāde bija cieši saistīta ar zvejniecības tradīcijām un ekonomiskajiem apstākļiem Albuferas lagūnā. Tomēr šo tehnoloģiju un secinājumus ir viegli pārnest uz apgabaliem ar līdzīgām īpašībām, pielāgojot tos cita veida kuģiem.

Svarīgi:

 • Daudznozaru perspektīva ir būtiska. Projekta panākumus veicināja dažādu valsts un privātā sektora pārstāvju sadarbība.
 • Izmantojiet līdzīgu projektu rezultātus un pārņemiet to idejas savā projektā.
 • Aktīvi mudiniet zvejniekus un veiciniet finansiālu atbalstu. Sākotnējās investīciju izmaksas dzinēja nomaiņai var atturēt no projekta īstenošanas. Enerģētikas pārejai nepieciešamas gan sabiedrības, gan nozares pūles.

Būtiski:

 • Neaizmirstiet, ka bez elektromobilitātei piesaistītas infrastruktūras būs grūti panākt progresu enerģētikas pārejas procesā. Iesaistiet kompetentās iestādes jau no paša sākuma!
 • Neesiet neapmierināti, ja ieviešana notiek lēni, jo lielām pārmaiņām nepieciešams laiks! Daudzi šīs iniciatīvas ieguvumi ir redzami tikai pēc oficiālās projekta pabeigšanas.
 • Nenovērtējiet par zemu resursus, kas nepieciešami, lai veicinātu prototipa ieviešanu vietējā līmenī un plašāk! Enerģētikas pāreja nekļūs par realitāti, ja tā tiks īstenota tikai vienā vietā.

 Projekta īstenotāja / labuma guvēja citāts

“Zvejnieki un viņu radinieki, kas nodarbojas ar zveju vai dabas tūrismu Albuferas lagūnā, ir sapratuši, ka šāda tipa laivas palīdz sniegt labākus pakalpojumus lietotājiem, kā arī saudzē vidi.”

Hosē Kabaljers Torents (Jose Caballer Torrent), El Palmar Fisheries Association prezidents

 Projekta kopējās izmaksas un finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 39 420 eiro

(13 820 eiro par pētījumu; 25 600 eiro par laivas prototipu).

ZVRG dotācija: 35 720 EUR

(91 % no projekta kopējām izmaksām)

El Palmar Fisheries Association: 3 700 EUR

(9 % no projekta kopējām izmaksām)

Informācija par projektu

Īstenošanas ilgums: 2019. gada decembris–2022. gada novembris

Labuma guvējs

El Palmar Fisheries Association

Tālrunis: +34 96 162 03 47

comunidad@cpescadoreselpalmar.com

Facebook: https://www.facebook.com/pescaAlbufera/

ZVRG informācija

La Safor FLAG

Aleksandrs Amparo (Aleixandre Amparo)

https://galpgandiaalbufera.com/

galpgandiaalbufera@gmail.com

Tālrunis: +34 605468240

Foto galerija: 

Pievienot komentāru