Piekrastes komerczvejā izmantojamo laivu dzinēju reģistrēšana

Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) 10.01.2023. pieņēma lēmumu Nr. 4.1-12e/1 “Par rūpnieciskās zvejas kuģu saraksta apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2023. gadam”.

Ar lēmumu un ZM apstiprināto sarakstu var iepazīties šeit: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/zvejnieciba/zvejas-kugu-saraksts-baltijas-juras-un-rigas-juras-lica-piekrastes-ude?nid=2979#jump

Sakarā ar to, ka piekrastes komerczvejā izmantojamā kapacitāte (zvejas laivu bruto tilpība un dzinēju jauda) tiek pārvaldīta atbilstoši Regulas Nr.1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku noteiktajiem zvejas kapacitātes pārvaldības principiem, ZM apstiprinātajā sarakstā iekļautajiem zvejas kuģiem (laivām), kas veic komerczveju piekrastē, var izmantot tikai tādu dzinēju (stacionāru vai uzkarināmu), kas uz attiecīgo kuģi (laivu) ir reģistrēts valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – LJA), un atbilstoši norādīts ZM apstiprinātajā zvejas kuģu sarakstā. Zvejas kuģiem (laivām), kuriem ZM apstiprinātajā sarakstā nav norādīta dzinēja jauda, nav atļauts zvejā izmantot jebkāda veida (stacionārus vai uzkarināmus) dzinējus.

Lai pilnībā sakārtotu  zvejas kuģu reģistra datus ar reālo situāciju praktiskajās zvejas darbībās, ZM 10.01.2023. lēmumā Nr. 4.1-12e/1  pieļauj iespēju zvejniekiem (zvejas kuģu (laivu) īpašniekiem) līdz 2023. gada 30. jūnijam sakārtot LJA dzinēju (ar maksimālo dzinēja jaudu līdz 25 kW) reģistrāciju tiem sarakstā iekļautajiem un piekrastes komerczvejā izmantojamiem zvejas kuģiem, kuriem ZM apstiprinātajā sarakstā uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav norādīta dzinēja jauda.

Pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no šādiem zvejniekiem par zvejas kuģa reģistra datu izmaiņām ZM veiks atbilstošus precizējumus apstiprinātajā sarakstā.

Pēc minētā termiņa zvejas kuģiem (laivām), kuriem ZM apstiprinātajā sarakstā nebūs norādīta dzinēja jauda, zvejā nebūs atļauts izmantot jebkāda veida (stacionārus vai uzkarināmus) dzinējus.

Lai uz piekrastes komerczvejā izmantojamā zvejas kuģa (laivas) varētu piereģistrēt dzinēju, zvejniekiem ir jāsazinās ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistru: Kuģu reģistra inspektors Ģirts Aleksandrovs, +371 67062164, kr@lja.lv  un jāiesniedz iesniegums par dzinēja reģistrēšanu uz attiecīgo komerczvejā izmantojamo zvejas laivu, kas ir iekļauta (bez dzinēja) ZM apstiprinātajā kuģu sarakstā. Zemkopības ministrijā pēc papildus saskaņojuma nav jāvēršas.

Inese Bārtule,
ZM Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece

Pievienot komentāru