Rūpnieciskā zveja iekšējos ūdeņos

Šī gada maijā jaunā redakcijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas nosaka no 2024. gada 1. janvāra visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem obligātu nozvejas datu reģistrēšanu valsts informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).

Šāda prasība ieviesta, lai zvejniekiem un kontroles iestādēm tiktu samazināts papīra zvejas žurnālu aprites slogs, bet pašvaldībām un valsts iestādēm būtu vieglāk uzraudzīt nozvejas limitu izmantošanu attiecīgos ūdeņos.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru šī gada nogalē un 2024. gada sākumā organizēs mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā, lai palīdzētu zvejniekiem apgūt nepieciešamās prasmes darbam ar sistēmu un nodrošinātu sekmīgāku jaunās prasības ieviešanu praksē.

Mācību semināri notiks sadarbībā ar pašvaldībām. To norise pielāgota laika periodam, kad attiecīgā pašvaldībā tiek izsniegtas zvejas licences. Semināru norises datumi un laiki tiks publicēti Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu tirdzniecības vietnē www.makskeresanaskarte.lv sadaļā “Jaunumi/ziņas”.

Agnese Neimane - Jordane,
LLKC Iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru