Skolēni ciemojas pie Pāvilostas jūras vilkiem

GalerijaPrint

Rojas vidusskolas 7. un 8. klašu skolēni kopā ar LLKC Rojas novada konsultanti Ingu Lēmani 26. maijā devās pieredzes braucienā uz Pāvilostu. Brauciena mērķis – popularizēt un veicināt skolēnu izpratni par piekrastes zvejniecības nozari.

Braucienā piedalījās 28 skolēni un divas skolotājas. Viena no skolotājām – Inta Plāte – ir karjeras konsultante Rojas vidusskolā. Viņa ir viena no galvenajām iniciatorēm, lai pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma Rojā atdzimtu konkurss „Vai tu mīli jūru?”. Šī konkursa mērķis ir aktualizēt skolēnu vidū profesijas, kas saistītas ar jūrniecību, veicināt paaudžu sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Pieredzes brauciena ievadā iegriezāmies Pāvilostas vidusskolā, kur mūs laipni uzņēma mājturības skolotāja Inta Vīgante. Apskatījām skolu un uzzinājām tās vēsturi. Skolotāja pastāstīja arī par biedrību „No idejas līdz attīstībai”, kurā pati līdzdarbojas. Biedrību izveidoja aktīvi un rosīgi jaunieši 2009. gadā, tā popularizē konkursu „Vai tu mīli jūru?”, veicina zvejniecības tradīciju apguvi un uzņēmējdarbību jauniešu vidū.

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova mūs sagaidīja Pāvilostas Jauniešu centrā. Šeit skolēni ar lielu interesi noskatījās 2012. gada filmiņu par aktivitātēm konkursa „Vai tu mīli jūru?” ietvaros. Filmiņā sirmi ”jūras vilki” mācīja jaunajai paaudzei dažādus ar zvejniecību saistītus darbus, un Pāvilostas vidusskolas audzēkņi apguva zivju apstrādi un zivju pagatavošanas veidus.

Irina Kurčanova turpināja apskates maršrutu uz Pāvilostas novadpētniecības muzeju. Klātesošie iepazinās ar jūrniecības vēsturi un Pāvilostas iedzīvotāju veikto darbu zvejniecības un zivju apstrādes profesijas popularizēšanā.

Laivu mājā, kas atrodas blakus muzejam, I. Kurčanova rādīja un mācīja tīklu lāpīšanu. Skolēni ar interesi darbojās praktiskajās nodarbībās.

Atraktīvs, saistošs un interesants bija pasākums kopā ar Ģirtu Vaguli–Vagotiņu un Valtu Videnieku no SIA „Vēju paradīze”. Aizraujošs bija stāsts par laivu izgatavošanas vēsturi, Pāvilostas koka laivu ražošanas procesu un laivu būvi. Ģirts visiem atgādināja, ka pirmajā vietā ir drošība pie un uz ūdens.

Pie viesu nama „Zvilnis” īpašnieka Dzintara Zamarīša devāmies iepazīties ar zivju apstrādi un kūpināšanas procesu. Skolēni labprāt iesaistījās zivju tīrīšanā, mazgāšanā, vēršanā un kūpināšanā. Pēc tam sekoja pats patīkamākais – kūpināto zivju degustācija.

Savukārt jahtu bāzē „Pāvilostas Marina” mūs uzņēma piestātnes vadītājs Artis Raibaits. Viņš izsmeļoši pastāstīja par jahtu ostu, apskatījām dažādas jahtas un iekārtotās viesu mājas.

Visa brauciena garumā skolēni izrādīja patiesu interesi un vēlmi līdzdarboties. Visvairāk viņiem patika muzejs, tīklu lāpīšana, jahtas un saistošais stāstījums par laivu izgatavošanas vēsturi. Līdz ar to brauciena mērķis – popularizēt un veicināt skolēnu izpratni par zvejniecības nozari – ir īstenots. Arī skolotājas ļoti atzinīgi novērtēja pasākumu, paužot cerību, ka arī citugad Rojas vidusskolas skolēniem būs iespēja iesaistīties līdzīgos pieredzes braucienos.

Dienas noslēgumā brauciena dalībnieki secināja, ka Pāvilosta ir ļoti latviska pilsēta ar draudzīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem, kur noteikti ir vērts atgriezties.

Pasākums tika organizēts un finansēts Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes „Zvejniecības popularizēšana skolās” ietvaros.

Inga Lēmane,

Rojas novada zivju lauku attīstības konsultante

Ilze Ventiņa,

Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Inga Lēmane

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru