Vērgales skolēni iepazīst zivsaimniecību un mūsdienīgas izglītības iespējas

GalerijaPrint

Braucienā, kura mērķis bija dod iespēju tuvāk iepazīt zivsaimniecību, 4. novembrī piedalījās deviņpadsmit zinātkāri un atraktīvi Pāvilostas novada Vērgales pamatskolas 8. un 9. klases skolēni, kuri iepazina Liepājas Jūrniecības koledžu un Durbes ezera informatīvi izglītojošo ekspozīciju.

Mūsdienīgas izglītības iespējas Liepājas Jūrniecības koledžā

Liepājas Jūrniecības koledža ir viena no vecākajām šāda veida mācību iestādēm Latvijā, kurai nākošgad apritēs 140 gadi, un tajā savu izglītību apgūst nākamie kuģu vadītāji, mehāniķi un loģistikas speciālisti pārvadājumiem pa jūru. Tie ir speciālisti, kas ir konkurētspējīgi un pieprasīti vietējā un starptautiskajā darba tirgū. Interesanti, ka skolā aizvien vairāk mācās arī meitenes.

Apmeklējot koledžu, skolēni iepazina tās mācību telpas, kurās notiek gan teorētiskā zināšanu apguve, gan arī praktiska apmācība, uzzināja vairāk par jauniešu apmaiņas programmu “Erasmus +”, kas dod iespēju ikvienam, kas to patiesi vēlas, pilnveidot savas praktiskās zināšanas ārzemēs.

Apmācību jomas ir ļoti daudzpusīgas – navigācija, mehānika, elektronika, sakaru sistēmas, kuģu uzbūve un vadīšana, kuģu menedžments, vide, drošība, jūrniecības angļu valoda u. c.

Visvairāk jauniešu uzmanību piesaistīja praktiska iespēja redzēt, kā notiek kuģa motora iedarbināšana, izejot cauri visam motora iedarbināšanas procesam, kā arī izmēģināt, ko nozīmē drošība uz ūdens, uzvelkot hidrokostīmu, kas praktiski būtu jāizdara divu minūšu laikā, un ielēkt baseinā, kas ir speciāli paredzēts apmācību veikšanai.

Koledžas kuģu vadītāju nodaļas vadītājs Mihails Mutorse atzina, ka šajā jomā ir ļoti labas iespējas iegūt augsti atalgotu darbu un plašas karjeras izaugsmes iespējas, jo skolas audzēkņi ir konkurētspējīgi starptautiskā darba tirgū, un tajā pašā laikā noteicošais elements, izvēloties savu dzīvi saistīt ar jūrniecību un zvejniecību, ir neviltota interese par to.

Sirsnīgi pateicoties koledžas sabiedrisko attiecību speciālistei Indrai Grasei un viņas kolēģiem par izsmeļošo iepazīstināšanu ar Liepājas Jūrniecības koledžas izglītības iespējām, dodamies tālāk uz Durbi, kas lepojas ar to, ka ir mazākā pilsēta Latvijā.

Atraktīva informatīvi izglītojošā ekspozīcija par Durbes ezeru

Durbē apmeklējam informatīvi izglītojošo ekspozīciju par Durbes ezeru, kuru 2014. gadā, piesaistot Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļus, izveidoja biedrība “Sabiedriskās vides pārvalde „Durbe”” kopā ar pašvaldību.

Ar ekspozīciju mūs iepazīstina tās vadītāja Liene Butkus, kura skolēnus aicināja sadalīties trijās komandās un katrai no tām iedeva īpaši sagatavotu mīklu, kas deva iespēju pašiem jauniešiem aktīvi iesaistīties atbilžu meklēšanā, vienlaikus iepazīstot ekspozīcijā apkopoto informāciju. Tādā veidā viņi uzzināja, cik zivju sugu satopamas Durbes ezerā, kā sauc mazākos Latvijas ezeros sastopamos augus, noteica attēlos redzamos augus un zivis, kā arī guva atbildes uz daudziem citiem jautājumiem.

Tas patiesi ir labākais piemērs tam, kā bērni un jaunieši atraktīvā un saistošā veidā var iepazīties ar ezera attīstības stadijām, bioloģisko daudzveidību un pārliecināties par cilvēku un dabas savstarpējo mijiedarbību.

Brauciena novērtējums

Esam pārliecināti, ka šādi braucieni ir vajadzīgi, jo tie dod iespēju iepazīt zivsaimniecības nozari un sniedz priekšstatu par tajā esošām iespējām – izglītības jomā, darba iespējām, kā arī sava uzņēmuma ieceres attīstībā. Vislielāko atdevi no šāda pasākuma ir iespējams gūt tad, ja jaunieši paši aktīvi līdzdarbojas.

Noslēgumā vēlos uzsvērt Liepājas Jūrniecības koledžas kuģu vadītāju nodaļas vadītāja Mihaila Mutorsa novēlējumu, kuru var attiecināt uz ikvienu, kurš šobrīd lasa šīs rindas, – atrodiet to, kas patiesi patīk, un realizējiet sevi kā personības.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļas rīkotais brauciens “Mūsdienīgas izglītības iespējas un zivsaimniecības popularizēšana” notika aktivitātes “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” ietvaros.

Aleksejs Kačanovs,

LLKC Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsultants

Foto galerija: 

Pievienot komentāru