Alūksnes novads

Alūksnes KB I Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai

LLKC Alūksnes konsultāciju birojs aicina iegūt zināšanas ES apmaksātās 16 stundu mācībās "Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)".
Mācību kurss atbilst Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei šādiem pasākumiem:
- Vidi saudzējošā dārzkopība;
- Zaļās joslas;
- Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība ;
- Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām .

Zemledus makšķerēšanas sacensības "ILGĀJA ZIVTIŅA"

Viens no Alūksnes novada īpašajiem ezeriem ir Ilgāja ezers aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā. Tas ir unikāls ar savu atrašanos divu valstu – Latvijas un Igaunijas teritorijā. Zemledus makšķerēšanas sacensības Ilgāja ezerā jau ir tradīcija, un arī šogad, 10. februārī, norisināsies starptautiskās sacensības zemledus makšķerēšanā “Ilgāja zivtiņa”!

Alūksnes novada grantu konkursa rezultāti

Alūksnes novada pašvaldība rudenī izsludināja grantu konkursu jaunajiem uzņēmējiem ar iespēju iegūt līdz 3000 EUR finansējumu pamatlīdzekļu iegādei jauna uzņēmuma izveidošanai vai esošā attīstīšanai. Līdzfinansējums tiek piešķirts no pašvaldības budžeta.

Konkursa vērtēšanas komisija, ņemot vērā pieejamo finansējumu, pieņēma lēmumu atbalstīt četrus no konkursam iesniegtajiem septiņiem pretendentu pieteikumiem. Pilnā apmērā ar pieprasīto līdzfinansējumu tika atbalstīti šādi komersanti:

Adventes vainagu darināšanas darbnīca

Jau pavisam drīz tiks degta pirmā svece Adventes vainagā, gaidot gada brīnumainākos svētkus – Ziemassvētkus. Lai svētku gaidīšanas prieks ienāktu katrā mājā, Alūksnes novada muzejs piedāvā meistara vadībā katram pašam izgatavot savu Adventes vainagu.

Aicinām 1. decembrī plkst. 18:00 Alūksnes novada muzejā uz Adventes vainagu darināšanas darbnīcu kopā ar floristi Sanitu Rušķi.

Agrotehnikas iespējas uzlabot ilggadīgos zālājus

SIA LLKC Alūksnes KB 5.decembrī plkst.10:00 Alsviķu kultūras namā dod iespēju iegūt informāciju par ilggadīgo zālāju un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas niansēm, lai paaugstinātu to ražību. Savās zināšanās dalīsies augkopības konsultants Valters Dambe.

Kontaktpersona: Sarmīte Svilāne mob.26384907

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2023/3 no 2023. gada 4. janvāra Aktivitāte „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”

Pieredzes apmaiņas brauciens VKLPT aktivitātes "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" Alūksnes, Balvu un Gulbenes jauniešiem

Aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” ietvaros Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadu jauniešiem tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas novadu pie dažādu nozaru uzņēmējām.

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads