Alūksnes novads

Saimniecību apmeklējums "Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas "

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu saimniecību apmeklējumu LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43, ietvaros.
Tiks apmeklētas dažādu nozaru bioloģiskās saimniecības Madonas, Jēkabpils un Bauksas novados. Izbraukšana no Alūksnes.
Dalībnieku skaits braucienā ierobežots, ja ir vēlme piedalīties , pieteikšanās un sīkāka informācija zvanot 26384907 vai rakstot uz e-pastu.

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu mācības lauksaimniekiem, kas apsaimnieko bioloģiskās daudzvedības zālāju platības LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 ietvaros.
Mācības ir bezmaksas.

Pieteikties pie kontaktpersonas līdz 20.07.2022.

Saimniecību apmeklējums "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā (Eiropa)"

LLKC Alūksnes KB organizē saimniecību apmeklējumu Vācijā LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43, ietvaros.
Lai piedalītos braucienā jābūt LAD klientam.
Ja ir vēlēšanās piedalīties saimniecību apmeklējumā sīkākai informācijai zvaniet vai rakstiet e-pastā.

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads