Alūksnes novads

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes novadu

Šī gada 6.augustā SIA LLKC Ludzas birojs organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Alūksnes novada saimniecībām. Brauciens tiek organizēts LAP 2014. - 2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana" ietvaros. LAD līguma nr. LAD011018/P43. Atbalsta Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienests.
Brauciena tēma: Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana
Apmeklējuma saimniecības: SIA "Very Berry", SIA "Benevilla", ZS "Sprogas" un ZS "Ziemeļi"

Garāžas izpārdošana

Alūksnes tirgus laukumā tiek organizēts nebijis notikums, no 17:00 līdz 21:00 "Garāžas izpārdošana". Vari nest uz tirgus laukumu visu, ko tev pašam nevajag, bet tas varētu būt noderīgs kādam citam. Vari savas mantas pārdot, atdot, iemainīt. Tiks iesildīti Alūksnes pilsētas svētki.

Saimniecību apmeklējums "Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana (Latvija)"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē saimniecību apmeklējumu trīs dienu garumā, apmeklējot saimniecības Jelgavas, Salbus, Skrundas, Liepājas, Grobiņas , Priekules novados.
Sakarā ar ļoti ierobežoto vietu skaitu pieteikšanās obligāta.

Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu mācības par bioloģiski daudzveidīgā zālāja apsaimniekošanu.
9.jūlijā sākums plkst.10:00 Alsviķu tautas namā, plkst.13:30 praktiskās nodarbības z/s "Vējiņi", Alsviķu pagastā.
16.jūlijā sākums plkst.10: 00 Alsviķu tautas namā, plkst.13:30 praktiskās nodarbības saimniecībā "Trumulnieki", Alsviķu pagastā.

e- Lauka dienas Tehnoloģiskie risinājumi graudaugu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanai

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P19
Demonstrējuma tēma " Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos".
Norises vieta: tiešsaistē zoom vide no z/s „Sproģi”, Vērgales pagasts Pāvilostas novads, z/s Kadiķi M.A. Kadiķi, Mālupes pagasts, Alūksnes novads.

Mācības Alūksnē "Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) "

SIA LLKC Alūksnes KB organizē divu dienu mācības piena un gaļas liellopu pārraugiem un mākslīgās apsēklošanas tehniķiem. Mācības tiek īstenotas LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44, ietvaros. Noslēdzoties mācībām tiek iegūts Apliecinājums par dalību.
Pieteikšanās dalībai pasākumā obligāta, jo vietu skaits ierobežots.

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads