Alūksnes novads

Mācību cikls "Līderība rosīgām kopienām 2021"

Aicinām Alūksnes, Apes, Gulbenes, Smiltenes, Valkas, Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu aktīvos iedzīvotājus, kopienu esošus un topošus līderus - biedrību un nodibinājumu vadītājus, biedrus, brīvprātīgos, uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus kā pārvalžu vadītājus, tautas namu un bibliotēku vadītājus, sporta darba organizatorus, skolotājus, sociālos darbinekus, jaunatnes darbiniekus u.c. - piedalīties tiešsaistes mācību ciklā “Līderība rosīgām kopienām 2021”.

Saite sīkākai informācijai: http://www.aluksnesnvo.lv/jaunumi/

03.03. | Informatīvs seminārs "Vidi saudzējošu pasākumu ieviešana saimniecībās"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē informatīvu semināru kurā par vidi saudzējošiem pasākumiem un energoefektivitāti, ko var ieviest saimniecībā, runās lektors Jānis Kažotnieks un par ALTUM atbalsta programmām energoefektivitātes palielināšanai lauku saimniecībās, lektore Olita Untāla. Semināra laikā varēs uzdot interesējošos jautājumus lektoriem tiešsaistē vai izmantojot čata sadaļu.

Seminārs ir bezmaksas.
Pieteikšanās rakstot uz e-pastu : sarmite.svilane@llkc.lv

Vidi saudzējošu pasākumu ieviešana saimniecībās.

SIA LLKC Alūksnes KB organizē informatīvu semināru zoom platformā par pasākumiem, ko var veikt saimniecībā, lai ražošanas procesā tiktu ievērotas vidi saudzējošas prasības, un ALTUM piedāvājumu energoefektivitātes pasākumu atbalstam.

Pieslēgšanās semināram zoom platformā no 9:40.

Pieteikšanās rakstot uz e-pastu sarmite.svilane@llkc.lv

Kontaktpersona: Sarmīte Svilāne, mob.26384907.

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

SIA LLKC Alūksnes KB organizē mācības 2021. gada 17. februāris pulksten 10:00.

Mācību tēmas:
* Grozījumi normatīvajos aktos.
* Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
* Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
* Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
* Darba aizsardzības prasības strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.
* Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Kultūraugu kaitēkļi.
* Nezāles, to klasifikācija. Izplatītāko nezāļu raksturojums.

Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts. Tikšanās pie degvielas uzpildes stacijas "Virši" 09:20 | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību
projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Vimek tehnikas priekšrocības un efektivitāte mežsaimniecībā (praktiski piemēri dabā). Mežaudžu izstrādāšana ar Vimek tehniku (praktiski piemēri dabā).

Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Līču lejas". Tikšanās pie degvielas uzpildes stacijas Virši 09:30. | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību
projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Mazgabarīta tehnikas (kvadracikla) izmantoša jaunaudžu kopšanā (praktiski piemēri dabā). Jaunaudžu apskate dabā.

Atražošanas problēmu novēršana liellopu ganāmpulkā

SIA LLKC Alūksnes KB organizē informatīvu semināru par liellopu atražošanas problēmām un to radīto ekonomisko problēmu risināšanu. Semināra lektori - Dainis Arbidāns (Veterinārmedicīnas konsultants-eksperts) un Anita Miltiņa (Lopkopības konsultante).
Seminārs tiek organizēts tiešsaistē ZOOM platformā, līdz ar to pieteikšanās dalībai ir nosūtot ziņu uz e-pastu: sarmite.svilane@llkc.lv, lai būtu iespēja nosūtīt pieslēgšanās saiti.

Atražošanas problēmu novēršana liellopu ganāmpulkā

SIA LLKC Alūksnes KB organizē informatīvu semināru liellopu atražošanas problēmu risināšanā un atražošanas radīto problēmu ekonomiskā analīze .
Seminārs tiks organizēts tiešsaistē ZOOM platformā, līdz ar to jāpiesakās sūtot ziņu uz e-pastu: sarmite.svilane@llkc.lv, lai varētu jums nosūtīt pieslēgšanās saiti.

Kontaktpersona : Sarmīte Svilāne, uzņēmējdarbības konsultante
mob.26384907

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads