Alūksnes novads

Informatīvs seminārs Alūksnes nov. Mālupē | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecās uz lauku un mežu īpašniekiem

MKPC aktualitātes (Konsultāciju projekts, LAP apmeklējumi, izglītojošie semināri), mežsaimnieciskie jautājumi. Izmaiņas nodokļu likumdošanā, dokumentācijas iesniegšana EDS sistēmā. NVA piedāvājums lauku teritoriju iedzīvotājiem. ES un Valsts atbalsts lauksaimniecībā lauku teritoriju iedzīvotājiem, konsultāciju iespējas lauksaimniekiem.

Informatīvs seminārs Alūksnes nov. | ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

MKPC aktualitātes (Konsultāciju projekts, LAP apmeklējumi, izglītojošie semināri), mežsaimnieciskie jautājumi. Izmaiņas nodokļu likumdošanā, dokumentācijas iesniegšana EDS sistēmā. NVA piedāvājums lauku teritoriju iedzīvotājiem. ES un Valsts atbalsts lauksaimniecībā lauku teritorijuiedzīvotājiem. Konsultāciju iespējas lauksaimniekiem.

Saimniecību apmeklējums "Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas"

SIA LLKC Alūksnes KB organizē saimniecību apmeklējumu LAP 2014.-2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana" ietvaros.
Apmeklēsim Riebiņi, Vārkavas un Ilūkstes novadu saimniecības.
Izbraukšana no Alūksnes.

Vietu skaits ierobežots, līdz ar to nepieciešama iepriekšējā pieteikšanās.
Sīkāka informācija piesakoties braucienam.

Alūksnē "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"

LLKC Alūksnes konsultāciju birojs aicina interesentus pieteikties apmācībām "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai".

Apmācību norises laiks: 26.02.2020, plkst. 9.30
Apmācību norises vieta: Dārza iela 8A, Alūksne

Obigāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 25.02.2020.

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās" Alūksnē

SIA LLKC Alūksnes KB 3.martā uzsāk trīs dienu mācības piena un gaļas liellopu audzētājiem LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Dalībai pasākumā obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo dalībnieku skaits ierobežots.

"Zaļās lapiņas" sarunas Latvijas novados par bioloģisko lauksaimniecību un eAgronom rīku

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" sadarbībā ar uzņēmumu eAgronom uzsāk "zaļās lapiņas" semināru ciklu Latvijas novados.

Semināra tēmas:
* Bioloģoskās lauksaimniecības ražošana un pārstrāde;
*Traktortehnikas, speciālās traktortehnikas, piekabes atbilstības vērtēšana;
*Augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanas iekārtas tehniskā stāvokļa novērtēšana;
*Sertifikācijas shēmas eksporta veicināšanai ( BLA jomā);
*eAgronom - lauksaimniecības datorprogramma, kas apvieno visu saimniecības informāciju vienuviet.

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads