Alūksnes novads

Alūksnē "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"

LLKC Alūksnes konsultāciju birojs aicina interesentus pieteikties apmācībām "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai".

Apmācību norises laiks: 26.02.2020, plkst. 9.30
Apmācību norises vieta: Dārza iela 8A, Alūksne

Obigāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 25.02.2020.

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās" Alūksnē

SIA LLKC Alūksnes KB 3.martā uzsāk trīs dienu mācības piena un gaļas liellopu audzētājiem LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Dalībai pasākumā obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo dalībnieku skaits ierobežots.

"Zaļās lapiņas" sarunas Latvijas novados par bioloģisko lauksaimniecību un eAgronom rīku

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" sadarbībā ar uzņēmumu eAgronom uzsāk "zaļās lapiņas" semināru ciklu Latvijas novados.

Semināra tēmas:
* Bioloģoskās lauksaimniecības ražošana un pārstrāde;
*Traktortehnikas, speciālās traktortehnikas, piekabes atbilstības vērtēšana;
*Augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanas iekārtas tehniskā stāvokļa novērtēšana;
*Sertifikācijas shēmas eksporta veicināšanai ( BLA jomā);
*eAgronom - lauksaimniecības datorprogramma, kas apvieno visu saimniecības informāciju vienuviet.

Biežāk sastopamo liellopu slimību profilakse un dzemdību palīdzības sniegšana.

SIA LLKC Alūksnes KB organizē izglītojošo semināru liellopu ganāmpulku īpašniekiem par profilakses pasākumiem biežāk sastopamo slimību ierobežošanai un, kas jāņem vērā sniedzot dzemdību palīdzību. Kā lektors uzaicināts praktizējošs veterinārārsts Aldis Drikāns. Sākums plkst.10:00.

Dalībai seminārā obligāta pieteikšanās, jo vietu skaits ierobežots.

Publisko un privāto ūdenstilpņu apsaimniekošana, zivju resursu atjaunošana

11.10.2019 SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Cēsu nodaļa rīko pieredzes apmaiņas braucienu “Publisko un privāto ūdenstilpņu apsaimniekošana, zivju resursu atjaunošana”. Dienas gaitā praktiskā pieredzē dīķu veidošanā un apsaimniekošanā dalīsies Smiltenes novada Variņu pagasta piemājas saimniecības "Ziediņi" saimnieks, kā arī SIA "GMS" īpašnieks, kura dīķsaimniecība atrodas Alūksnes novada Ziemera pagastā, un, kurš nodarbojas arī ar storu mazuļu audzēšanu un inkubāciju.

Lapas

Subscribe to RSS - Alūksnes novads