Balvu novads

Lauku labumu tirdziņš Balvos

Lauku labumu tirdziņš 13. augustā
13. augustā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš, kura ietvaros katru mēnesi no maija līdz pat oktobrim aicinām ikvienu iepazīt dažādu jomu Ziemeļlatgales amatu meistarus un tradīciju pratējus. Šomēnes tirdziņā aicinām uz lakatu aušanas darbnīca, kur lakatu aušana uz rāmja ierādīs Iveta Gabrāne. Savukārt par skanīgu muzikālo atmosfēru gādās Vīksnas tautas nama lauku kapella Ineses Skujas vadībā.

Seminārs Balvos "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Programma:
10:00-11:30 Aktuālā informācija par ELFLA projektu iespējām. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā. Grozījumi MK noteikumos un projektu iesniegšanas termiņi.
12:00-13:30 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Grozījumi MK noteikumos un projektu iesniegšanas termiņi.

Obligāta iepriekšpieteikšanās zvanot uz 29471841. Vietu skaits ierobežots.

Informatīvs seminārs Balvos - Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 2. Kārta. Projektu praktiskā īstenošana, dokumentācijas sagatavošana . Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. VMD pieeja atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā. Diskusijas, jautājumi, konsultācijas.

Lauku labumu tirdziņš un koka rotaļlietu izgatavošanas meistardarbnīca Balvos

11. jūnijā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš, kura ietvaros katru mēnesi no maija līdz pat oktobrim aicinām ikvienu iepazīt dažādu jomu Ziemeļlatgales amatu meistarus un tradīciju pratējus. Šajā tirdziņā aicinām uz koka rotaļlietu izgatavošanas meistardarbnīcu, ko vadīs Ēriks Kanaviņš.
Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai jauki pavadītu sestdienas rītu un iegādātos dažādus lauku labumus, stādus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem.

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas

8. un 9.jūlijā Balvu,Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados norisināsies otrās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.
Piektdien, 8. jūlijā plkst. 10 Ziemeļlatgales uzņēmēji pulcēsies Balvos, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā uz semināru par uzņēmējiem aktuālām tēmām.
No plkst. 13 līdz 17 Balvos, Baltinavā un Rugājos dažādos vietējos uzņēmumos notiks Atvērto durvju diena, kad ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar to darbību un sniegtajiem pakalpojumiem vai ražoto produkciju.

Seminārs “Vietējie pārtikas produkti gastronomiskajā tūrismā” Balvos

Seminārs “Vietējie pārtikas produkti gastronomiskajā tūrismā”
2. jūnijā plkst. 10:00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā
Balvi, Vidzemes iela 2b, konferenču zālē
Semināra tēmas:
1. Vietējo pārtikas produktu un gastronomiskā tūrisma jēdziens, būtība, nozīme
2. Vietējās jeb lokālās pārtikas tendences pasaulē un Eiropā.
3. Vietējo pārtikas produktu piedāvājums Latgalē.
4. Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi; viesu mājas un
mītnes; „klubiņi”; kulinārie ceļojumi; sabiedriskā ēdināšana u.tml.)

Lapas

Subscribe to RSS - Balvu novads