Balvu novads

Uzņēmēju brokastis Bērzpilī

Aicinām piedalīties "Uzņēmēju brokastīs", kas notiks 27. maijā plkst. 13:00 Bērzpils pagastā.
Programmā:
Muzikāls sveiciens Bērzpils Saieta namā
Aktuāla informācija uzņēmējiem (LAD, LUC u.c)
Diskusijas
Bērzpils pagasta uzņēmumu apmeklējums, degustācijas
Pikniks pie Andra Ikstena viesu mājā - "Līcītis"
Dalības maksa 5 EUR/personai
Pieteikšanās aizpildot anketu www.zlbc.lv vai zvanot 29437260, 26461435

Lauku labumu tirdziņš Balvos

14. maijā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš. Aicina ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!
Piedalīties aicina vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948

Lauku labumu tirdziņš Balvos

9. aprīlī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš. Aicina ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!
Piedalīties aicina vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

Seminārs Balvos “Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā”

Seminārs “Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā”
31. martā plkst. 10:00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā
Balvi, Vidzemes iela 2b, konferenču zālē

Lektore Mg.soc.sc. Inese Silicka (Rēzknes Tehnoloģiju akadēmija)
Semināra tēmas:
1. Sociālās uzņēmējdarbības jēdziens, būtība.
2. Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropā.
3. Sociālās uzņēmējdarbības aktualitātes pamatojums Latvijas reģionālā kontekstā.
4. Radošā domāšana – pamats sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstībai.

Inormatīvais seminārs Balvos - Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem

Aicinām apmeklēt semināru.
Programma:
10.00-10.30 Aktualitātes integrētās augu audzēšanas ieviešanā
Anitra Lestlande, VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja
10.30-11.30 Jaunumi lauku uzskaites sistēmā (vēsturē), tās aizpildīšanas pamatprincipos
Linda Būcēna, VAAD, Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente
11.30-12.30 Izmaiņas prasībās mēslošanas līdzekļu lietošanai
Jeļena Rundāne, VAAD Agroķīmijas departamenta vecākā inspektore

Informatīvais seminārs Balvos - ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

10.00-11.00 Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos, kas stājas spēkā no 2016. gada 1. janvāra.
Lektore Kristīne Terentjeva SIA LLKC Balvu nodaļas grāmatvedības konsultante
11.00-12.30 Aktuālā informācija par jaunumiem grāmatvedības dokumentu kārtošanā.
Lektore Adrija Šmate SIA LLKC Balvu nodaļas grāmatvedības konsultante

Obligāta iepriekšpieteikšanās.
Pieteikties var pie Vineta Smirnova 29471841
Vietu skaits ierobežots.

Informatīvs seminārs Balvu novadā - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem.

Lauku labumu tirdziņš Balvos

12. martā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš. Aicina ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!
Piedalīties aicina vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 10. martam) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv, turisms@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

Lapas

Subscribe to RSS - Balvu novads