Balvu novads

Jawa un ČZ motociklu salidojuma “Jawa Latgalē” Balvos

18.-20. augustā biedrība "Latvijas Jawa Klubs" organizē ikgadējo Jawa un ČZ motociklu salidojumu. Tradicionāli pasākums rotācijas kārtībā katru gadu tiek rīkots citā Latvijas reģionā. Šogad jau kārta pienākusi Latgalei. Biedrība "Latvijas Jawa Klubs" par pasākuma bāzes vietu izvēlējusies lauku tūrisma mītni "Rūķīši" (Rugāju pagasts, Rugāju novads).

Tilžas pagasta ekspedīcija

Aicinām uz Tilžas pagasta ekspedīciju!

Šī gada 22. jūlijā – Tilžas pagasta svētku dienā aicinām doties braucienā “Tilžas pagasta ekspedīcija”. Pasākums tiek organizēts kā izzinoša ekskursija, kurā dalībnieki brauc ar savām automašīnām. Dienas laikā tiks apmeklētas interesantas vietas, kas atklās Balvu novada Tilžas pagasta un apkārtnes vēsturi, dabu un ļaus iepazīt čaklos pagasta cilvēkus. Vietējā gida lomā - tilženiete Aina Rakstiņa.

Lauku Labumu tirdziņš Balvos

12.augustā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais ikmēneša lauku labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas augļus, dārzeņus un stādus, kā arī amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas

30. jūnijā un 1. jūlijā Balvos un Rugāju, Viļakas un Baltinavas novados norisināsies trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.
Piektdien, 30. jūnijā no plkst. 9 līdz 13 dažādos vietējos uzņēmumos Rugāju, Viļakas un Baltinavas novados notiks Atvērto durvju diena, kad ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar to darbību un sniegtajiem pakalpojumiem vai ražoto produkciju.

Lauku labumu tirdziņš Balvos

10. jūnijā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais ikmēneša lauku labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas augļus, dārzeņus un stādus, kā arī amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 7. jūnijam) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948

Uzņēmēju brokastis Briežuciema pagastā

Aicinām piedalīties “Uzņēmēju brokastīs”, kas notiks 2017.gada 26. maijā plkst. 12:00 Balvu novada Briežuciema pagastā.

Programmā:
12:00 SIA “Compaqpeat” prezentācija un kūdras ražotnes apmeklējums Briežuciema pagasta Lutinānu purvā
13:00 Briežuciema pagasta tautas namā

Muzikāls sveiciens

Informācija par projektiem Balvu novada pašvaldībā. Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis

Aktuālā informācija no Lauku atbalsta dienesta. Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja S.Indričeva

Lauku labumu tirdziņš

13. maijā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais ikmēneša lauku labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas augļus un dārzeņus, kā arī amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 11. maijam) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

Seminārs "Teļu ēdināšana un ganību sezonas uzsākšana" Balvos

Semināra tēmas:

1. Teļu ēdināšana ar pienu neierobežotā daudzumā pirmajās dzīves nedēļās un kā to var nodrošināt.
2. Mikotoksīni un risinājumi mikotoksīnu apkarošanā.
3. Svarīgākie priekšnosacījumi labas ganību sezonas uzsākšanai.

Lektore: Anita Leitāne-Osīte SIA "Baltuvet" tirdzniecības menedžere
Sākums plkst. 10:00

Lapas

Subscribe to RSS - Balvu novads