Bauskas novads

Informatīvais seminārs ”Aktualitātes Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un atbalsta pasākumos”

Informatīvais seminārs
”Aktualitātes Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un
atbalsta pasākumos”
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs“ sadarbībā Lauku atbalsta dienestu rīko informatīvo semināru par aktualitātēm Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un atbalsta pasākumos.
Seminārs ir bezmaksas.
Informatīvais seminārs notiks 16.11.2022, Plkst 10:00.
Bauskā, Uzvaras ielā 1. (otŗajā stāvā - zālē)
Informatīvā semināra tēmas:
LLKC Bauskas biroja aktualitātes, Bauskas novadā.

05.11.2022., MKPC Sēlijas nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes.
- CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma.
- Saimnieciski nozīmīgo koku sugu nākotnes perspektīvas privāto mežu apsaimniekošanā Latvijā.
- Meža apdrošināšana Latvijā.
- Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā.
- Grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu.

“Zaļās lapiņas” seminārs BĀRBELĒ

“Zaļās lapiņas” seminārs BĀRBELĒ
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) aicina bioloģiskos lauksaimniekus uz bezmaksas informatīvo "Zaļās lapiņas" semināru 27.oktorbī, BĀRBELĒ, Barbeles tautas namā.
Plkst. 10:00-12:00 SEMINĀRU DAĻA
STC informatīvie semināri:
• Pirmā sezona, strādājot pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 prasībām;
• Biloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas ieguvumi, problēmas un riski;
• Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācijas shēma;

20.10.2022.|"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1.mācību diena| Aizkraukle, Bauska

Aizkraukles un Bauskas konsultāciju biroji, aicina jauniešus uz 1. mācību dienu 20. oktobrī, plkst. 10:00, "Dzirnas", Valles pagasts, Bauskas novads.
Mācību tēmas:
* Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība;
* Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana)

Lektore: Agnese Hauka (LZF lauku attīstības eksperte; ugunsdrošības speciāliste un konsultante darba drošības jautājumos)

Mācības - bezmaksas.
Interesentiem lūdzu pieteikties!

21.10.2022., MKPC Sēlijas nodaļa| Informatīvs seminārs "Meža nozares aktualitātes un noderīgi padomi meža īpašniekiem - savā mežaudzē iegūtā meža reproduktīvā materiāla legalizēšana un plantāciju audžu apsaimniekošanas piemērs"

Semināra tēma:

- Meža nozares aktualitātes
- Mežaudzēs iegūtā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikācija
- Ošu slimības skartas mežaudzes apsaimniekošana
- Dažādu sugu (egle, bērzs, melnalksnis, hibrīdapse, sarkanais osis) plantāciju mežu apsaimniekošanas pamati.

Lektori: Inga Buša (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs); Uģis Zāģers (mežu īpašnieks).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26534704: inga.busa@mkpc.llkc.lv!

21.10.2022., MKPC Sēlijas nodaļa| Informatīvs seminārs "Meža nozares aktualitātes un noderīgi padomi meža īpašniekiem - savā mežaudzē iegūtā meža reproduktīvā materiāla legalizēšana un plantāciju audžu apsaimniekošanas piemērs"

Semināra tēma:

- Meža nozares aktualitātes
- Mežaudzēs iegūtā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikācija
- Ošu slimības skartas mežaudzes apsaimniekošana
- Dažādu sugu (egle, bērzs, melnalksnis, hibrīdapse, sarkanais osis) plantāciju mežu apsaimniekošanas pamati.

Lektori: Inga Buša (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs); Uģis Zāģers (mežu īpašnieks).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26534704: inga.busa@mkpc.llkc.lv!

20.10.2022., MKPC Rīgas nodaļa| Izglītojošs seminārs "Ieskats mežsaimniecības pamatos"

Semināra tēma:

- Īpašuma robežas, meža inventarizācija.
- Ieskats meža tipoloģijā.
- Meža apsaimniekošanas cikls: meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana.
- Meža apsaimniekošanas cikls: krājas kopšana, sanitārās un izlases cirtes, kailcirtes.
- Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem. Plantāciju mežs.
- Prakse mežā, koku sugu atpazīšana, atstājamo koku izvēle, šķērslaukuma noteikšana ar Biterliha lineālu, koku augstuma mērīšana ar Suunto un Vertex.

15.09.2022., MKPC Rīga | Bārbeles tautas nams | Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu. Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem"

Semināra tēmas:

• Meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitātes;
• Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem. Plantāciju mežs;
• Grozījumi MK noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā";
• Grozījumi MK noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi".

Lektori: Pāvils Dumbrausks (Valsts meža dienests), Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Tradicionālie “Pļaujas svētki” Ausekļu dzirnavās

Pļaujas svētki

Tuvojas septembris un arī tradicionālie “Pļaujas svētki” Ausekļu dzirnavās. Lai daudzinātu latviešu darba tikumu un nodotu to nākamajām paaudzēm, 3. septembrī no plkst. 11 norisināsies rudens darbi lauku sētā.

Iecavas upes ielokā skanēs, rosīsies un zibēs senie darbarīki, svilps Tvaika mašīna, dunēs ūdensdzirnavas un prasmes rādīs amatnieki. Demonstrējuma laukā zied un sēklas raisa saulespuķes, rudzupuķes un kukurūza. Zeltainās auzu skaras gaida kūlīšu pļāvēju un kūlīšu sējējus.

Lapas

Subscribe to RSS - Bauskas novads