Bauskas novads

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (augkopība – graudaugi, zālaugi, pākšaugi, eļļas augi)

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (augkopība – graudaugi, zālaugi, pākšaugi, eļļas augi)

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana
(augkopība – graudaugi, zālaugi, pākšaugi, eļļas augi).

Mācības notiks e-vidē zoom 8; 11; 22; 24; 29; 31. Martā
Mācībām pieteikties pie konsultantiem!
Edgars Dzelme (Augkopības konsultants) Tel 20060859, edgars.dzelme@llkc.lv

Mācības atceltas! Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana.

Mācības atceltas!

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs mācības:

Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana.

Mācības ir ar līdzfinansējumu (Maksas lielums atkarīgs no saimniecības apgrozījuma, mācību grupas lieluma u.c. apstākļiem)

Mācības notiks e-vidē zoom 22. un 24. Februārī un1; 8; 11. Martā plkst 10:00 līdz 15:00

Praktiskās nodarbības 9. Martā plkst 10:00 līdz 14:00

Mācību garums 32h

Mācību noslēgumā būs iespēja kārtot eksāmenu:

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības: Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības: Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)
Mācības notiks e-vidē zoom 10. un 18. Februārī plkst 10:00 līdz 15:00
Praktiskās nodarbības 4. Martā plkst 11:15 līdz 15:30
Mācībām pieteikties pie konsultantiem!
Edgars dzelme (Augkopības konsultants) Tel 20060859, edgars.dzelme@llkc.lv

Bezmaksas mācības: Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (liellopu audzēšana).

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības: Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (liellopu audzēšana). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

Mācības notiks e-vidē zoom 4; 9; 16 Februārī plkst 10:00 līdz 14:00

Informatīvais seminārs: Lauksaimnieciskās ražošanas metodes sertificēšana, produkcijas atbilstība standarbam

LLKC Bauskas birojs rīko informatīvo semināru:
Lauksaimnieciskās ražošanas metodes sertificēšana, produkcijas atbilstība standarbam

Seminārs notiks attālināti e-vidē.
Zoom vebinārs notiks 3. decembrī plkst 10:00.

Dalība seminārā bez maksas!

Pieteikšanās elektroniski aizpildot anketu šajā saitē:
http://www.visidati.lv/aptauja/1798493865/

vai pa tel. +371 20267734 vai rakstot uz e-pastu: kristaps.stallits@llkc.lv

Izglītojošais seminārs Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

LLKC Bauskas birojs rīko izglītojošo semināru: Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

Seminārs notiks attālināti e-vidē.

Zoom vebinārs notiks 22. Novebrī plkst 10:00.

Dalība seminārā bez maksas!

Pieteikšanās elektroniski aizpildot anketu šajā saitē:

www.visidati.lv/aptauja/1789603529/

vai pa tel. +371 20267734 vai rakstot uz e-pastu: kristaps.stallits@llkc.lv

Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Bauska, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

Pieteikšanās saite: www.visidati.lv/aptauja/1789603529/

Kontakti: Kristaps Stallīts tel.+371 20267734, e-pastu: kristaps.stallits@llkc.lv

Jumīša svētki Vecumniekos

Jumīša svētki 2021

Šogad 02.oktobrī Vecumnieku parkā tiks svinēti Jumīša svētki jeb Apjumība, kas ir rudens saulgrieži.
Šie svētki grasās būt raženi un krāšņi, jo būs iespēja piedalīties un izstaigāt rudens ražas gadatirgu Vecumnieku parkā, kurš sāksies jau no plkst. 8:00. Tirgus solās būt vērienīgs un katram apmeklētājam būs iespēja iegādāties sev tīkamo.

Plkst., 10:00 visa tirgus garumā darbosies atrakcijas bērniem no ACTIVEPARK (atrakcijām tiks piemērota ieejas maksa).

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana

“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros
apmācības - Bioloģiskajā lauksaimniecībā

7 dienu apmācības - 56 akadēmiskās stundas klātienē (patstāvīgi apgūstot 124 h, var kārtot eksāmenu profesionālās pilnveides izglītības Bioloģiskājā lauksaimniecībā, ieguvei)
Mācību plāns
Ceturtdienās no 16. septembra līdz 28. oktobrim - klātienē, Bārbeles tautas namā vai estrādē

Lapas

Subscribe to RSS - Bauskas novads