Mārupes novads

LEADER atbalsts Mārupes, Olaines, Babītes novados

VRG 'Pierīgas partnerība' aicina interesentus Mārupes, Olaines, Babītes novados piedalīties savu ideju realizācijā, iesniedzot LEADER finansējuma apguvei, projektu pieteikumus.
Šajā projektu kārtā ir iespējas realizēt ieceres aktivitātēs „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājsaimniecībai un amatniecībai, t.sk., pašam saražotajam produkcijas iepakojumam, realizācijai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” , „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”.

Tikšanās par nebanku aizdevēju pakalpojumiem uzņēmējiem

Biedrība Pierīgas partnerība aicina 22.oktobrī plkst.10.00 Biznesa Vēstniecībā (Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupē) par finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai.

Pasākumā tiks sniegt aktuālā informāciju par iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus arī nebanku sektorā uzņēmējdarbībai reģionos.

Pasākuma laikā piedalīsies Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Allažu saime”, Rīgas KKS , biedrība “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”, attīstības finanšu institūcija Altum.

LEADER investīciju atbalsta piesaistes iespējas Pierīgā

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020. gada 27.augustam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
„Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”;

Attālināta darba iespējas_tiešsaistes seminārs

Koprades telpa „Dzīvoklis” Olainē un koprades telpa „CoLabora Lielvārde” aicina pašnodarbinātās personas, uzņēmējus un ikvienu, kam ir aktuāls attālinātā darba temats, piedalīties tiešsaistes seminārā 20. augustā plkst. 11.00.
Seminārs paredzēts tiem, kas ir pašnodarbinātas personas, kas plāno par tādiem kļūt, kā arī tiem, kas nodrošina darbu attālināti saviem darbiniekiem. Seminārs ilgs 2 stundas, kā laikā būs iespēja uzzināt par pamata lietām, resursiem, darba organizēšanu un juridiskajām pusēm.

Neformālās pieredzes darbnīca “Esi atbildīgs!”

Skolēnu rudens brīvlaikā, no 21. līdz 25. oktobrim jebkuram 14-18 gadus vecam interesentam ir iespēja pieteikties dalībai ar neformālās pieredzes darbnīcai “Esi atbildīgs!”. Tajā notiks neformālās apmācības, radošās darbnīcas un ekskursijas, kas interesantā un saistošā veidā rosinās jauniešus kļūt atbildīgākiem. Darbnīcu cikls sadalīts piecos tematiskos blokos –sabiedrība, saskarsme, vide, sports, uzņēmējdarbība. Katrai dienai paredzēta atšķirīga programma, tiks nodrošinātas pusdienas un transports, lai nogādātu uz ekskursiju norises vietām.

Mārupe | Projekts “KOPA” aicina iedzīvotājus uz apkaimes darbnīcām

5. septembrī norisinājās pirmā no 32 plānotajām projekta “KOPA” apkaimes darbnīcām visā Latvijā, kurās aicināti piedalīties vietējie iedzīvotāji, lai apzinātu savas apkaimes izaicinājumus un iespējamos risinājumus. Pirmā apkaimes darbnīca norisināsies Priekuļu novada Liepā, kam sekos apkaimes darbnīcas Mārupē (07.09.), Jaunpiebalgā (09.09.), Raiskumā (10.09.), Rembatē (11.09.), Ķegumā (17.09.), Baldonē (19.09.), kā arī citās Latvijas vietās.

Olaine | "Pierīgas partnerība" kopsapulce

"Pierīgas partnerība" kopsapulce.
Darba kārtībā:
1) Gada pārskata apstiprināšana;
2) Izmaiņas projektu vērtēšanā un SVVA stratēģijas īstenošanā;
3) Statūtu grozījumu apstiprināšana;
4) PP Padomes ievēlēšana;
5) PP rīcības plāna izstrādes kārtība.

Lūgums līdz 14.martam atsūtīt informāciju par dalību sanāksmē, kā arī
informāciju, ja izvirziet savu kanditatūru PP Padomei.

Jaunmārupē biedrība "Pierīgas partnerība" aicina uz NVO pārstāvju un citu interesentu tikšanos par idejām un iespējām tās realizēt

Ko mēs varam uzdāvināt Latvijai simtgadē? Kādas ir iespējas Erasmus+ programmā neformālajā izglītībā? Kādas ir sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas iespējas LEADER pieejā? Tik daudz iespēju, ideju, izaicinājumu!

Lapas

Subscribe to RSS - Mārupes novads