Preiļu novads

Informatīvs seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

2015. gada 9. decembrī pulksten 11.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos tiek rīkots informatīvs seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

Semināra darba kārtība:

Informācija jaunajiem nodokļu maksātājiem / Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis /

„ALTUM” finanšu piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem /a/s Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārstāvis/

NVA pasākums „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” /NVA Preiļu filiāles pārstāvis/

Jaunā uzņēmēja veiksmes stāsts

Zemnieku, amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš Preiļos

Izjust Ziemassvētku sajūtu un dāvanu pirkšanas prieku aicina Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu novada domi un Preiļu novada kultūras centru, organizējot zemnieku, amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņu Preiļos šī gada 19. decembrī no pulksten 10.00 laukumā, Raiņa bulvārī 19.
Tirgotājiem informācija par dalību tirgū atrodama www.preili.lv vai zvanot + 371 26636243.
Pieteikšanās dalībai tirgū līdz 17. decembrim.

Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošajās skolās - brauciens

LLKC Preiļu nodaļa 20.10.2015. īsteno apakšaktivitāti „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”.
Brauciena sākums: 10:00
Brauciena programma:
1. Malnavas koledžas izglītības programmas īstenošanas vieta Višķi – piedāvātās programmas
2. ZS Kurmīši – ārstniecības augu audzēšana.
3. ZS Akati – Saimniecība dažādošanas iespējas.
4. ZS Guntiņi – Trušu audzēšana ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm.

Preiļu Lauksaimnieku apvienības diskusija

2015. gada 23. oktobrī Preiļu Lauksaimnieku apvienība organizē diskusiju lauksaimniekiem Par piena lopkopības nozares aktuāliem jautājumiem un nozares attīstības iespējām, saistoši mazajām  un vidējām  saimniecībām līdz 100 slaucamajām govīm.

Diskusijas mērķis veicināt lauksaimnieku aktīvu iesaistīšanos lauku attīstībā. Kāpināt piensaimniecības nozarē ražojošo saimniecību efektivitāti. Sakarā ar ieilgušo krīzi piena nozarē un piena iepirkuma cenu samazināšanos, zemnieki, apvienības biedri ir satraukti par savas saimniecības turpmāko attīstību.

Kvalitatīva gaļas liellopu ganāmpulka veidošana

LLKC Preiļu nodaļa 15.un 16.okobrī organizē izglītojošu semināru lauksaimniekiem.  Semināra tēma: Kvalitatīva gaļas liellopu ganāmpulka veidošana. Semināra mērķis ir teorētisko un praktisko zināšanu apguve, savas saimniecības rentabilitātes un konkurētspējas paaugstināšanai.

 

Norises vieta: 15.10.2015. LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Semināra programma:

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts- būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas.
VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiskie ieteikumi pasākumu īstenošanā.

Informatīvs seminārs : Zivju audzēšana dīķos

LLKC Preiļu nodaļa sadarbībā ar Zivsaimniecības tīklu 8. septembrī plkst. 11:00 organizē informatīvu semināru "Zivju audzēšana dīķos"
Semināra programma:
1. Dīķu ierīkošana. Dīķu veidi.
2. Zivju audzēšana– barošanas veidi; barošana ziemā; zivju sugas, to savstarpējā saderība. Lektors: Raivis Apsītis, LLKC Zivsaimniecības nodaļas Eksperts zivsaimniecībā
Seminārs paredzēts līdz plkst. 15:30

Pieredzes apmaiņas brauciens: Piena lopkopības nozares saimniecību konkurētspējas paaugstināšana vietējā tirgus apstākļos

LLKC Preiļu nodaļa sadarbībā ar VLT 11.09.2015. organizē pieredzes apmaiņas braucienu: Piena lopkopības nozares saimniecību konkurētspējas paaugstināšana vietējā tirgus apstākļos
• Piena ražošana;
• Piena pārstāde;
• Kooperācijas iespējas;
• Kvalitatīva piena ganāmpulka izveides pamatnosacījumi.
Norises vieta: Preiļi – Viļānu novads – Preiļi
Datums: 11.09.2015.
Brauciena programma:

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads