Preiļu novads

Apmācības par gaļas liellopu audzēšanu Preiļos

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)”.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000107.

Seminārs ERAF līdzfinansētā projekta “Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā” iespējām jaunu uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Biznesa inkubatoru „Ideju viesnīca” šī gada 2.martā no pulksten 10.00-14.00 rīko semināru par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā” iespējām jaunu uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

Pēc semināra individuālas konsultācijas.

Uz semināru laipni aicināti topošie uzņēmēji un uzņēmumi līdz 2 gadu vecumam.

Seminārs notiks Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā), Preiļos.

Praktiskas mācības Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanā

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Dienvidlatgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi šī gada 5. martā no pulksten 10.00 rīko praktiskas mācības Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanā

Apmācību laikā būs iespējams slēgt līgumus EPS lietošanai.Uz mācībām aicināti lauksaimnieki, kuriem zemes platības pārsniedz 10 ha un kuri vēl nelieto EPS.Seminārs notiks Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6, (3. stāvā), Preiļos.

Pieteikšanās un informācija uzziņai pa tālruni + 371 26636243.

Informatīvais seminārs par Preiļu VRG vietējās attīstības stratēģijas 2009–2013 izvērtēšanu un nākamā plānošanas perioda 2014-2020 galvenajām aktivitātēm

Semināri notiks  

17.februārī:

  • plkst.10.00 Preiļu novada Aizkalnes pagasta sabiedriskā centra „Aizkalne” telpās,
  • plkst.14.00 Riebiņu novada Rušonas pagasta pamatskolas telpās.

 18.februārī

  • plkst.10.00 Preiļu novada Saunas pagasta tautas namā,
  • plkst. 14.00 Preiļu novada Pelēču pagasta kultūras namā.

 

 

Tēma

Informatīvais seminārs par Preiļu VRG vietējās attīstības stratēģijas 2009–2013 izvērtēšanu un nākamā plānošanas perioda 2014-2020 galvenajām aktivitātēm

Semināri notiks  

17.februārī:

  • plkst.10.00 Preiļu novada Aizkalnes pagasta sabiedriskā centra „Aizkalne” telpās,
  • plkst.14.00 Riebiņu novada Rušonas pagasta pamatskolas telpās.

 18.februārī

Seminārs: SAFESIL - drošākais veids kā izvairīties no zudumiem skābbarības sagatavošanā un uzglabāšanā

AS "Dimela Veta Latvija" aicina uz semināru: SAFESIL - drošākais veids kā izvairīties no zudumiem skābbarības sagatavošanā un uzglabāšanā.
Seminārs notiks 11. februārī, LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi.
Obligāta pieteikšanās zvanot Līgai Briedei 28678960 vai Arnitai Strankalei 29496545
Lektors: Bengt Gertzell, Salinity Agro, Zviedrija.
Organizators un sponsors: AS Dimela Veta Latvija

Augu aizsardzības līdzekļu apliecības pārreģistrēšana Preiļos 04.03.

Preiļos (LLKC Preiļu konsultāciju birojā) Raiņa bulvāris 21b notiks zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai -04.03.2015. Sākums plkst. 9.00. Interesentiem līdz 27.02.2015. ir jāaizpilda iesniegums SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvāris 21b.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas tel.nr. 25907315

13. februārī notiks augu aizsardzības seminārs Preiļos

Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centru un Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju 2015. gada 13. februārī plkst. 11.00 Preiļos, Daugavpils ielā - 59 (Pārtikas un veterinārā dienesta telpās) organizē semināru lauksaimniekiem par augu aizsardzības jomas aktualitātēm.

Semināra darba kārtība:

11.00-12.30 Augu aizsardzības līdzekļu lietošana (Margita Tomsone) Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācijas direktore)

12.30-13.00 Kafijas pauze

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads