* Priekuļu novads

LLKC Cēsu nodaļa rīko semināru Aktualitātes Lauku uzņēmējiem

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem.

LLKC Cēsu nodaļa 2017. gada 2. februārī, Priekuļos, Dārza ielā 12, pulksten 10.00 (2. stāva zālē) rīko informatīvo semināru lauksaimniekiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm, pasākumiem un finansējuma piesaisti.

Programma:

-LAP plānotie investīciju pasākumi 2017. gadā. Aktualitātes un izmaiņas, kas lauksaimniekiem jāņem vērā 2017. gadā. Baiba Kiršblate LAD Ziemeļvidzemes RLP pārvaldes vadītāja vietniece

Produktu uzturvērtības aprēķināšanas mācības

LLKC Cēsu nodaļa 28. novembrī rīko mācības "Produktu uzturvērtības aprēķināšana".
Mācību norises vieta: Priekuļi, Dārza iela 12, pulksten 10.00.
Pasniedzēja: Modrīte Zieda-Ziediņa, "Vides kvalitāte" lauksaimniecības inspektore.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām OBLIGĀTA!!! Mācībām tiek piemērota DALĪBAS MAKSA.

Mācībām pieteikties : Gunda Kazerovska 26360434

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Cēsu nodaļas rīkotā 3. mācību diena

LLKC Cēsu nodaļa Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros, 20. oktobrī rīko 3. mācību dienu.
Tēma- Uzņēmējdarbības formas un grāmatvedības pamati.
Pasniedzēja-Liāna Ozolante, ekonomikas un grāmatvedības pasniedzēja.

Gunda Kazerovska, Cēsu KB uzņēmējdarbības konsultante, 26360434

„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” LLKC Cēsu nodaļā 3. mācību diena

LLKC Cēsu nodaļas rīkotā 3. mācību diena VLT aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” notiks 18. oktobrī, Priekuļos, Dārza ielā 12, pulksten 10.00.

Šajā mācību dienā jauniešiem būs iespēja tikties ar ekonomistu un mārketinga konsultantu Aigaru Plotkānu.

Mācību tēmas:
- Biznesa plāns, kā idejas attīstības pamats. Plāna būtība, sastāvdaļas un veidošana.
- Resursu analīze un izmaksas.
- Finanšu plānošana, ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
- Mārketings un reklāma.

„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” LLKC Cēsu nodaļā 2. mācību diena

LLKC Cēsu nodaļas rīkotā 2. mācību diena VLT aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” notiks 13. oktobrī, Priekuļos, Dārza ielā 12, pulksten 10.00

Šajā mācību dienā dalībniekiem būs iespēja iegūt plašu informāciju par dažādām tēmām:

„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Cēsu LLKC nodaļā

LLKC Cēsu nodaļa 6. oktobrī rīko informatīvo dienu par Valsts lauku Tīkla pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Informatīvā dienas sākums pulksten 10.00, norises vieta Priekuļu pagasts, Priekuļi, Dārza iela 12.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunus, radošus un uzņēmīgus cilvēkus, kuru dzīvesvieta ir lauku teritorija, un, kuri vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Pasākumā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Finansējuma piesaiste un zivsaimniecības nozares attīstības pasākumi

LLKC Cēsu konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru par ES fondu finansējuma piesaistes pasākumiem un iespējām zivsaimniecības nozares attīstībai. Semināra apmeklētājiem būs iespēja tikties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktora vietnieci Karinu Pavlovu.
Semināra apmeklētājus uzrunās arī "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" valdes priekšsēdētājs Ainārs Šteins, kurš iepazīstinās ar biedrības veidošanos , vīziju, misiju un mērķiem.

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

25. jūlijā, Priekuļos, pulksten 10.00 notiks informatīvais seminārs lauksaimniekiem:

Semināra norises vieta: Priekuļu novada pašvaldības ēkā, Cēsu prospekts 5

• Par atbalsta piešķiršanas kārtību un noteikumiem, piesakoties projektam ’’Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai’’, Baiba Kiršblate, ZVRLP pārvaldes vadītāja vietniece
• VLT aktivitāte ‘’Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai’’, Gunda Veļika, LLKC Cēsu KB
• Aktualitātes par Arodapmācību projekta norisi un īstenošanu, Dace Kalniņa, LLKC Cēsu KB

Lapas

Subscribe to RSS - * Priekuļu novads