Rēzeknes novads

Cēsu zivsaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali

LLKC Cēsu KB, ZST pasākumu ietvaros, 26.septembrī organizē zivsaimniecības pieredzes apmaiņas braucienu uz Latgali.
Brauciena maršruts : :“Pērtnieki” zivju dīķi, tūrisms (Sakstagala pagasts)- Zivsaimniecība“Nagļi”(Nagļu pagasts) -
z/s “Zvejnieki” kūpinātu zivju degustācija un ekskursija pa saimniecību (Īdeņa, Nagļu pagasts).

Brauciena mērķis-iepazīstināt Cēsu zivsaimniekus ar Latgales zivsaimnieku pieredzi uzņēmējdarbībā un zivju audzēšanā, dīķu ierīkošanā un apsaimniekošanā.

Informatīvs seminārs Rēzeknē – Jaunaudžu kopšanas praktiskā pieredze, ES atbalsta pasākumu nosacījumi jaunaudžu kopšanā

Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi, to novērtēšana dabā. Jaunaudžu apskate dabā (audzes raksturojošo rādītāju noteikšana dabā, atstājamo un izcērtamo koku izvēle, izkoptās audzes biezības noteikšana). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi. Dabas aizsardzības un vides prasības. Darba drošība jaunaudžu kopšanā. Atbildes uz jautājumiem, diskusija.

Izglītojošs seminārs Rēzeknē - Jaunaudžu kopšanas praktiskā pieredze, ES atbalsta pasākumu nosacījumi jaunaudžu kopšanā

Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi, to novērtēšana dabā. Jaunaudžu apskate dabā (audzes raksturojošo rādītāju noteikšana dabā, atstājamo un izcērtamo koku izvēle, izkoptās audzes biezības noteikšana). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi. Dabas aizsardzības un vides prasības. Darba drošība jaunaudžu kopšanā. Atbildes uz jautājumiem, diskusija.

Informatīvs seminārs Rēzeknē - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma ,,Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā’’ 2.kārta, dokumentācijas sagatavošana. Kas jādara ,,zem svītras’’ palikušajiem iepriekšējā pieteikšanās kārtā. Meža ieaudzēšana neizmantotā zemē, vietas izvēle, piemērotākās koku sugas. Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi. Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Individuālas konsultācijas

Informatīvs seminārs Maltas pagastā: Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa 13.04.2016. plkst. 10.00 Maltas pagasta kultūras namā rīko informatīvo semināru „Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.

Informatīvs seminārs Kaunatas pagastā: Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa 08.04.2016. plkst. 10.00 Kaunatas pagasta tautas namā rīko informatīvo semināru „Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.

Informatīvs seminārs Nautrēnu pagastā: Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa 07.04.2016. plkst. 10.00 Nautrēnu pagasta sporta hallē-kultūras namā rīko informatīvo semināru „Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.

Informatīvs seminārs Gaigalavas pagastā: Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa 05.04.2016. plkst. 10.00 Gaigalavas pagasta kultūras namā rīko informatīvo semināru „Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.

Informatīvais seminārs Ratniekos, Rēzeknes novadā: Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

ALTUM atbalsta programmas lauksaimniekiem
Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos normatīvos aktos, kas stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Izmaiņas Aizsargjoslu likumā, medību likumdošanā, Āfrikas cūku mēra izplatība un ierobežojošie pasākumi
ES atbalsts meža īpašniekiem, likumdošanas izmaiņas, nākamās pieteikšanās kārtas, nodokļu piemērošana par meža zemi un neapstrādātu lauksaimniecības zemi

Informatīvais seminārs Rikavā, Rēzeknes novadā: Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

ALTUM atbalsta programmas lauksaimniekiem
Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos normatīvos aktos, kas stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Izmaiņas Aizsargjoslu likumā, medību likumdošanā, Āfrikas cūku mēra izplatība un ierobežojošie pasākumi
ES atbalsts meža īpašniekiem, likumdošanas izmaiņas, nākamās pieteikšanās kārtas, nodokļu piemērošana par meža zemi un neapstrādātu lauksaimniecības zemi

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads