Saldus novads

"Laukiem būt!" 6. mācību diena | Saldus | 24.11.

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 6. mācību diena Saldus birojs.

Mācību tēmas:

- Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos - Saldus rajona attīstības biedrība (LEADER), Kurzemes plānošanas reģions.
- Finanšu plānošana – ieņēmumu/izdevumu analīze,naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.

Saldus | "Laukiem būt!" 1. mācību diena

Saldus konsultāciju birojs aicina jauniešus uz 1. "Laukiem būt!" mācību dienu.

Norises vieta: Viesnīcas iela 1, Saldus (3. stāva zāle)

Mācību tēmas:

- Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
- Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana)

Lektore: Anete Tīrmane (Vecākā projektu vadītāja - Liepājas biznesa inkubatora atbalsta vienība Saldū)

14. oktobris |"Laukiem būt!" informatīvā diena | Saldus

Vai tev ir biznesa ideja? Varbūt jau esi uzsācis uzņēmējdarbību?
Tev ir lieliska iespēja iegūt (vai papildināt) zināšanas, smelties iedvesmu, iegūt sadarbības partnerus un saņemt mentoru atbalstu, lai ļautu savai biznesa idejai "pacelties spārnos" .

Tiekamies 14. oktobrī Saldus LLKC birojā, lai uzzinātu vairāk par mācībām un konkursu, iepazītos un iedvesmotos!

Dienas programma:

Saldus KB | Informatīvs seminārs "Ražas uzglabāšana un rudenī veicamie darbi siltumnīcā" |13.10.2022.

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz bezmaksas informatīvo semināru "Ražas uzglabāšana un rudenī veicamie darbi siltumnīcā" . Semināra laikā būs iespēja uzzināt arī par Saldus KB piedāvātajiem pakalpojumiem un plānotajām aktivitātēm.

Seminārs notiks 13. oktobrī Saldū, Viesnīcas iela 1, LV- 3801 (3. stāva zālē)
Semināra ilgums no plkst. 10:00-14:30

Lektori: Māris Narvils (LLKC vecākais speciālists dārzkopībā)
Anita Bērziņa (Saldus biroja vadītāja)

29.09.2022., MKPC Saldus | Informatīvs seminārs "Meža aktualitātes"

Semināra tēma:

- MKPC Saldus nodaļas aktualitātes. Informācija par MKPC mājas lapu;
- Preventīvie pasākumi savvaļas dzīvnieku postījumu ierobežošanai. Aktuāla informācija par egļu astoņzobu mizgraužu postījumiem;
- Grozījumi MK noteikumos "Noteikumi par koku ciršanu mežā";
- Grozījumi MK noteikumos "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi";
- Aktualitātes dabas aizsardzībā meža īpašuma apsaimniekošanā.

Uzņēmējdarbības atbalsta iespējas lauku reģionos

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz bezmaksas informatīvo semināru "Uzņēmējdarbības atbalsta iespējas lauku reģionos".

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar LLKC, LIAA biznesa inkubatoru, ALTUM un LEADER sniegtajām iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Seminārs notiks: 5. septemrī Saldū, Viesnīcas iela 1, LV- 3801
Semināra ilgums no plkst. 10:00-13:15

Lektori:

19.08.2022., MKPC Saldus | Informatīvs seminārs "Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un meža atjaunošanu"

Semināra tēmas:

• Meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitātes. Informācija meža īpašniekiem par mežu apmeklējumiem, konsultāciju projektiem, semināriem un apmācībām.
• Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā.
• Grozījumi MK noteikumos par meža atjaunošanu.

Lektori: Maruta Pragulbicka (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante); Lidija Bredovska (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Mežsaimniecības konsultante).

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads