Saldus novads

26.07.2022. / Saldus/Informatīvais seminārs "Kaitēkļu ierobežošanas un apkarošanas iespējas dārzeņkopībā"

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz bezmaksas informatīvo semināru "Kaitēkļu ierobežošanas un apkarošanas iespējas dārzeņkopībā". Semināra laikā būs iespēja uzzināt arī par Saldus KB piedāvātajiem pakalpojumiem un plānotajām aktivitātēm.

Seminārs notiks 26. jūlijā Saldū, Viesnīcas iela 1, LV- 3801
Semināra ilgums no plkst. 10:00-14:15

Lektori: Māris Narvils (LLKC augkopības speciālists)
Anita Bērziņa (Saldus biroja vadītāja)

08.07.2022., MKPC Saldus | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Nodokļi mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un meža īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Jaunākais un aktuālākais par nodokļu maksāšanas kārtību meža īpašniekiem un mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem;
• Informācija par MKPC zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projekts.

Lektori: Maija Lisecka, Janīna Bukovska ( Valsts ieņēmumu dienests); Maruta Pragulbicka (Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs, Saldus nodaļa).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

MĀCĪBAS | SEG emisijas (piena nozare) | Saldus, Dobeles nov.

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību ".

Datumi: 09. un 10.jūnijs

Ilgums: 16 akadēmiskās stundas (obligāta dalība abās mācību dienās)

Mācību norises vietas:

Mācības "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi" | SALDUS, LIETUVA

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)".

Datumi: 20., 23., 25. un 26.maijs

Ilgums: 32 akadēmiskās stundas (obligāts vismaz 3 dienu apmeklējums)

Vieta: LLKC Saldus birojs (Saldus, Viesnīcas iela 1) un Lietuvas saimniecības (Paņevežas, Ķēdaiņu, Šauļu apriņķī ar specializāciju graudaugu, dārzeņu, pākšaugu audzēšanā)

Lektori:

06.05.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem 2022.gadā. Praktiski padomi projektu realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projekts.
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, nosacījumi un dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos atbalstam.
• Brauciens uz mežu. Jaunaudžu apsekošana, kopšanas intensitātes izvērtēšana. Praktiski padomi kopjamo kociņu izvēlē.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante); Maruta Pragulbicka (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

23.04.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES projektu atbalsta saņemšanai un realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, apmācību iespējām, konsultāciju projektiem, MKPC pakalpojumiem;
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, atbalsta veidi;
• Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos ES atbalstam.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
lidija.bredovska@mkpc.llkc.lv

bio dārzeņi | MĀCĪBAS | SALDUS

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (dārzeņu audzēšana)".

Datumi: 08., 13., 20., 22., 27.aprīlis

Ilgums: 24 akadēmiskās stundas

Vieta: Platforma ZOOM un klātiene (bioloģiskā Z/S "Vizbuļi" un APP Dārzkopības institūts)

Lektori:

Zane Rubika (LLKC Vides nodaļas vadītāja);
Līga Lepse (APP "Dārzkpības institūts" vadošā pētniece);
Māris Narvils (LLKC Vecākais speciālists dārzkopībā).

Info seminārs | KĀPOSTAUGU AUDZĒŠANA | ZOOM

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru “Kāpostaugu audzēšana”, kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.

Datums: 29.marts

Laiks: semināra sākums 10:00 (semināra ilgums aptuveni 2.5 h)

Vieta: tiešsaistes platforma ZOOM

Lektore: Biedrības "Latvijas dārznieks" eksperte MĀRĪTE GAILĪTE

Semināra tēmas:

LAP MĀCĪBAS | ZOOM | Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)".

Datumi: 23., 24., 25., 31.marts (obligāta dalība vismaz 3 mācību dienās)

Ilgums: 16 akadēmiskās stundas (dienā 4 akadēmiskās stundas, no plkst. 10.00 līdz 13.15)

Vieta: Platforma ZOOM

Lektori:

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads