Saldus novads

Uzņēmējdarbības atbalsta iespējas lauku reģionos

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz bezmaksas informatīvo semināru "Uzņēmējdarbības atbalsta iespējas lauku reģionos".

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar LLKC, LIAA biznesa inkubatoru, ALTUM un LEADER sniegtajām iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Seminārs notiks: 5. septemrī Saldū, Viesnīcas iela 1, LV- 3801
Semināra ilgums no plkst. 10:00-13:15

Lektori:

19.08.2022., MKPC Saldus | Informatīvs seminārs "Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un meža atjaunošanu"

Semināra tēmas:

• Meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitātes. Informācija meža īpašniekiem par mežu apmeklējumiem, konsultāciju projektiem, semināriem un apmācībām.
• Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā.
• Grozījumi MK noteikumos par meža atjaunošanu.

Lektori: Maruta Pragulbicka (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante); Lidija Bredovska (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Mežsaimniecības konsultante).

26.07.2022. / Saldus/Informatīvais seminārs "Kaitēkļu ierobežošanas un apkarošanas iespējas dārzeņkopībā"

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz bezmaksas informatīvo semināru "Kaitēkļu ierobežošanas un apkarošanas iespējas dārzeņkopībā". Semināra laikā būs iespēja uzzināt arī par Saldus KB piedāvātajiem pakalpojumiem un plānotajām aktivitātēm.

Seminārs notiks 26. jūlijā Saldū, Viesnīcas iela 1, LV- 3801
Semināra ilgums no plkst. 10:00-14:15

Lektori: Māris Narvils (LLKC augkopības speciālists)
Anita Bērziņa (Saldus biroja vadītāja)

08.07.2022., MKPC Saldus | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Nodokļi mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un meža īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Jaunākais un aktuālākais par nodokļu maksāšanas kārtību meža īpašniekiem un mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem;
• Informācija par MKPC zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projekts.

Lektori: Maija Lisecka, Janīna Bukovska ( Valsts ieņēmumu dienests); Maruta Pragulbicka (Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs, Saldus nodaļa).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

MĀCĪBAS | SEG emisijas (piena nozare) | Saldus, Dobeles nov.

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību ".

Datumi: 09. un 10.jūnijs

Ilgums: 16 akadēmiskās stundas (obligāta dalība abās mācību dienās)

Mācību norises vietas:

Mācības "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi" | SALDUS, LIETUVA

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)".

Datumi: 20., 23., 25. un 26.maijs

Ilgums: 32 akadēmiskās stundas (obligāts vismaz 3 dienu apmeklējums)

Vieta: LLKC Saldus birojs (Saldus, Viesnīcas iela 1) un Lietuvas saimniecības (Paņevežas, Ķēdaiņu, Šauļu apriņķī ar specializāciju graudaugu, dārzeņu, pākšaugu audzēšanā)

Lektori:

06.05.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem 2022.gadā. Praktiski padomi projektu realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projekts.
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, nosacījumi un dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos atbalstam.
• Brauciens uz mežu. Jaunaudžu apsekošana, kopšanas intensitātes izvērtēšana. Praktiski padomi kopjamo kociņu izvēlē.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante); Maruta Pragulbicka (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

23.04.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES projektu atbalsta saņemšanai un realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, apmācību iespējām, konsultāciju projektiem, MKPC pakalpojumiem;
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, atbalsta veidi;
• Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos ES atbalstam.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
lidija.bredovska@mkpc.llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads