Smiltenes novads

Smiltenes novads, Bilska|: : Garšaugi no mūsu dārza un to pielietojums

Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes telpās 29.septembrī pl.10.30, notiks informatīvais seminārs : "Garšaugi no mūsu dārza un to pielietojums".

Vēlams dalību seminārā pieteikt Smiltenes novada Lauku attīstības konsultantei : Laimai Āboltiņai, t. 29113631; @pasts laima.aboltina@llkc.lv

temati: Garšaugu sortimenta izvēle, to audzēšana dārzā no auga līdz ražas novākšanai. Garšaugu izmantošana produkcijas ražošanā, tās dažādošanā, mērces, maisījumi, uzlējumi. Praktiski padomi un ieteikumi.

Ilggadīgo ražojošo un dekoratīvo stādījumu audzēšana uzņēmējdarbības dažādošanai un attīstīšanai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Alūksne, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Ilggadīgo ražojošo un dekoratīvo stādījumu audzēšana
uzņēmējdarbības dažādošanai un attīstīšanai.

Sarmīte Svilāne
Telefons: 64307012
Mobilais telefons: 26384907

Informatīvs seminārs Smiltenē | Aktualitātes meža apsaimniekošanā – pieejamais ES atbalsts, īstenošana, atskaites. Cirsmas vērtības noteikšana

Zināšanu pārneses pasākumi MKPC- Arodapmācību projekts(mācību iespējas par dažādām tēmām); Konsultāciju projekts;
Apakšpasākums"Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana. ES atbalsts meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanas iespējas par ES atbalstu. Nepieciešamā dokumentācija
projekta sagatavošanai. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Smiltenes novads | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Integrētā augu audzēšana

28. novembrī pl.10.00, SIA Vidzemīte administratīvā ēka,Rīgas iela 71, Smiltenes novada Brantu pagastā, notiks informatīvais seminārs, kura galvenais temats būs - integrētā augu audzēšana, likumdošana, kas regulē darbības un situācija integrētās augu audzēšanas prasību izpildē.

Smiltenē Vidzemes lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina Vidzemes lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” Konference notiks 10. aprīlī, trešdienā, Smiltenes pilsētas kultūras centrā Gaujas ielā 1, Smiltenē.

Konferences sākums plkst. 11:00.

Smiltenes novads/ Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

18.aprīlī pl.10.00, Rīgas iela-71, SIA “Vidzemīte” administratīvā ēka, Brantu pagasta pārvaldē notiks informatīvais seminārs .
Jaunās prasības 2019. gada platībmaksājumu sezonai. Vaislas buļļu piedāvājums 2019. gadam, aktuālās tendences piena un gaļas ražotāju ganāmpulkos. LDC informācija
programmā:
1.Vaislas buļļu piedāvājums 2019. gadam, aktuālās tendences piena ražotāju ganāmpulkos
2.Eksterjera vērtēšana piena un gaļas šķirņu govīm
3.Lauku atbalsta dienesta aktualitātes platību maksājumos 2019. gadā
4.Lauksaimniecības Datu centra aktualitātes

Informatīvs seminārs Smiltenes nov. |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā , 6. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas
par meža tēmām) konsultāciju projekts. Cirsmas vērtības noteikšana, faktori kas to ietekmē. Kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Smiltenes novads/ Jaunumi valsts un ES atbalstā lauksaimniekiem. Lauksaimniecības datu centra informācija. Jaunākā ģenētika gaļas lopkopībā.

17.oktobrī pl 10.00, SIA „Vidzemīte” zāle, Rīgas iela-71, Brantu pagastā notiks informatīvais seminārs par tematiem Jaunumi valsts un ES atbalstā lauksaimniekiem. Lauksaimniecības datu centra informācija. Jaunākā ģenētika gaļas lopkopībā.
Semināra dalībnieki varēs saņemt no Vizmas Silenieces , SIA“Silenieces ciltsdarba serviss" Gaļas un piena liellopu vērtētājas sertifikātu par dalību seminārā, arī praktisko stundu, jo semināra gaitā tiks apmeklēta gaļas liellopu saimniecība.

Lapas

Subscribe to RSS - Smiltenes novads