Smiltenes novads

Informatīvs seminārs Smiltenē | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā. ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000. ES atbalsts -meža
ugunsgrēkos un dabaskatastrofās iznīcinātas mežaudžu atjaunošanai, kā arī spēcīgu lietavu, sausuma un citu abiotisku faktoru
ietekmmē iznīkušu mežaudžu ajaunošanai.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" pirmā mācību diena ,Valkas un Valmieras nodaļas,

4.oktobrī pl.9:45, Smiltenes pagasta "Kalnamuiža-6" (2.stāvā) Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai" pirmā mācību diena , ko organizē LLKC Valkas un Valmieras nodaļas,
Lektors Māris Resnis - (Komandu attīstības treneris. Uzņēmējdarbības idejas ģenerēšana)
Uzņēmējdarbības attīstīšana
Temati : Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats – laba ideja. Idejas definēšana un attīstība.
Mērķorientēta idejas attīstība. Idejas izvērtēšana un analīze.
Mana ideja – mana iespēja izdarīt un nopelnīt vairāk. u.c.

Smiltene/Pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” informatīvā diena

Valkas un Valmieras nodaļas 28. septembrī pl.9:30 aicina jauniešus (vecumā no 18-40 gadiem) uz informatīvo dienu pasākumam „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” , kas notiks Smiltenes novada, Smiltenes pagasta "Kalnamuižā"-6 ("vetu"mājas 2.stāvs)
programmā :
1.informācija par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Valsts Lauku tīklu
2.informācija par pasākumu un plānoto mācību programmu
3.iepriekšējo gadu dalībnieces pieredze
4.pieteikumu aizpildīšana dalībai mācībās

Smiltene | Valkas nodaļas informatīvais seminārs "Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. Vaislas buļļu piedāvājums 2018. gadam, aktuālās tendences piena ražotāju ganāmpulkos. LDC informācija"

11. aprīlī pl.10:00, Smiltenes novada, Kultūras centrā, Gaujas iela 1, Smiltene, LV-4729, notiks informatīvais seminārs "Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. Vaislas buļļu piedāvājums 2018. gadam, aktuālās tendences piena ražotāju ganāmpulkos. LDC informācija"

Smiltenes novads | Informatīvais seminārs "Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. LDC aktualitātes. Mikotoksīni un to ietekmi uz dzīvnieku veselību."

26.03.2018. pl.10:00 Grundzāles pagasta pārvaldē, informatīvais seminārs par tēmām:
Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai.
LDC pārraudzības datu iesniegšanas kārtība.
Mikotoksīni un to ietekmi uz dzīvnieku veselību.

Smiltene | Informatīvs seminārs - Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā.Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes.

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2017. gadā,5. kārta. Zināšanu pārnese pasākumi: arodapmācību projekts par meža tēmām),
konsultāciju projekts. Saimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. DAP aktualitātes. Diskusijas un atbildes uz jautājumiem.

Smiltene | Zemnieku saeimas projekta Nutrinflow ietvaros organizēts seminārs par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās

2018.gada 20.februārī Zemnieku saeima projekta Nutrinflow ietvaros organizē semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās, kurā uzklausīsim ekspertu viedokļus par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām intensīvās lauksaimniecības reģionos un vides elementu mērķtiecīgu plānošanu.

Tiks diskutēts arī par lauksaimniekiem aktuāliem likumdošanas un lauku politikas jautājumiem.

Informatīvs seminārs Smiltenes novadā - Aktualitātes meža īpašniekiem. ES atbalsts.

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā. Konsultācijas, ES atbalsts mežu īpašniekiem. ES atbalst mežu
īpašniekiem,rezultāti 4 iepriekšējās kārtās. Dokumentācija projektus noslēdzot. Kā rīkoties mežu īpašniekiem,
apsaimniekojot savus īpašumus, izvērtējot piedāvājumus no firmām par īpašuma apsaimniekošanu. Diskusijas un atbildes uz
autājumiem

Smiltenes novada Brantu pagasta pārvaldes telpās informatīvais seminārs "Atbalsta pasākumi lauksaimniekiem, IMA, jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. LDC pārraudzības datu iesniegšanas kārtība. Ģenētika gaļas liellopu saimniecībā.

24.10.2017. pl.10:00 Brantu pagasta mazajā zālē notiks informatīvais seminārs par tematiem: "Atbalsta pasākumi lauksaimniekiem, IMA, jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. LDC pārraudzības datu iesniegšanas kārtība. Ģenētika gaļas liellopu saimniecībā.
Semināra dalībniekiem būs iespēja saņemt sertifikātu par dalību semināra no SIA "Silenieces ciltsdarba serviss"

Lapas

Subscribe to RSS - Smiltenes novads