Smiltenes novads

Ziemassvētku tirdziņš Smiltenē

Aicinām ikvienu apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu Smiltenē! Tirdziņš notiks šī gada 19.decembrī no plkst. 8.00–15.00 Smiltenes pilsētas centrā.

No plkst. 10.00-11.00 kultūras programma "Īsa pamācība Ziemas Saulgriežu svinēšanā" kopā ar Smiltenes novada Saimnieku (priekšsēdētaju), "Donu" Saimnieci un ķekatniekiem.

Laipni lūdzam apmeklēt tirdziņu un iegādāties amatnieku, zemnieku, mājražotāju, pārtikas un rūpniecības preču tirgotāju piedāvāto produkciju!

Informatīvs seminārs Launkalnes pagastā - Nekailciršu mežsaimniecības prakse

Ievads. Pieejamais ES atbalsts mežu īpašniekiem. Atziņas un novērojumi par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu. Nekailciršu mežsaimniecība, priekšrocības un riski. Pasaules Dabas Fonda demonstrējumu teritoriju raksturojums. Kopšanas cirtes, izlases cirtes demonstrējumu teritorijā Lejas Kleperi. Pameža, paaugas kopšanas nosacījumi praksē ES atbalsta saņemšanai.

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” , Valkas nodaļa, piektā mācību diena

Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk” piektā mācību diena – rīcības plānu prezentācijas, diskusijas.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Valkas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākums Valkas nodaļā tiek organizēts otro gadu, aktivitātes mērķis –jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” , Valkas nodaļa, ceturtā mācību diena

Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk” ceturtā mācību diena – Labā pieredze- viesojamies pie Smiltenes un Strenču novadu uzņēmējiem.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Valkas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākums Valkas nodaļā tiek organizēts otro gadu, aktivitātes mērķis –jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” , Valkas nodaļa, otrā mācību diena

Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk” otrā mācību diena Smiltenes pagasta pārvaldes ēkā –biznesa plāna sastādīšana.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Valkas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākums Valkas nodaļā tiek organizēts otro gadu, aktivitātes mērķis –jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” , Valkas nodaļa, pirmā mācību diena

Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk” pirmā mācību diena Smiltenes pagasta pārvaldes ēkā – biznesa idejas ģenerēšana un attīstība. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un womens ralph lauren hoodies izglītības centra” Valkas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

LLKC Valkas nodaļas VLT aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” informatīvā diena

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas nodaļa aicina jauniešus no Smiltenes, Valkas un Strenču novadiem iesaistīties Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” interaktīvajā programmā „Tu vari vairāk”.

Izglītojošs eminārs - Videi draudzīga meža apsaimniekošana ar izlases cirtēm

Videi draudzīga mežsaimniecība. Izlases cirtes meža apsaimniekošanas principi, iespējas un riski. Objektos dabā.
- Ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipi, -Kā apsaimniekot mežu ar izlases cirtēm, to iespējas un riski. Biežāk pieļautās kļūdas.
-Kopšanas, izlases un pakāpeniskās cirtes dažādās mežaudzēs, dažādos augšanas apstākļu tipos. Diskusijas par nekailciršu meža apsaimniekošanas tendencēm. Mūžīgais mežs. Aktualitātes saistībā ar ES atbalstu meža īpašniekiem.

Smiltenes novads, Silvā, Aktualitātes lauksaimniecībā 2015. gadā- tiešmaksājumi un LAP

LAD Tiešie maksājumi 2015.gadā, saņemšanas nosacījumi un provizoriskas likmes. Kultūraugu dažādošana; ekoloģiskās nozīmes platības; ilggadīgo zālāju saglabāšana. Pieteikšanās EPS un tā izmantošanas priekšrocības.
Semināros piedalīsies Lauku atbalsta dienesta speciālists un būs iespēja noslēgt EPS (elektroniskās pieteikšanās sistēmas) līgumus.
(Lai noslēgtu EPS līgumu ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments).

Lapas

Subscribe to RSS - Smiltenes novads