Smiltenes novads

Smiltenes novada Brantu pagastā informatīvais seminārs "Jaunākā ģenētika piena un gaļas lopkopībā. Jaunumi valsts un ES atbalstā lauksaimniekiem 2017.g. EPS."

25.aprīlī pl.10:00, Smiltenes novada Brantu pagasta pārvaldes telpās notiks informatīvais seminārs : " Jaunākā ģenētika piena un gaļas lopkopībā. Jaunumi valsts un ES atbalstā lauksaimniekiem 2017.g. EPS.
Temati: Jaunumi vaislas buļļu izvēlē. Akcents uz piena kvalitatīvo sastāvu.Vaislas buļļu aprēķināto indeksu ( fitnesa , auglības, robota,u.c. ) pielietojums ganāmpulkaatražošanas plānā. Kas ir"holesterīna deficīta gēns", tā izpausmes liellopiem. Semināra dalībnieki saņems apliecinājumus par dalību pasākumā.

Informatīvs seminārs Grundzāles pagastā, aktualitātes lauksaimniekiem

12.aprīlī pl.10:00, Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes telpās notiks informatīvais seminārs - Aktualitātes lauksaimniekiem. Vienotā maksājuma saņemšanas nosacījumi 2017.gadā. EPS jauninājumi. MLS atbalsta pasākums, kā arī AS Attīstības finanšu institūcijas Altum informācija par piedāvājumu lauksaimniekiem un citiem uzņēmējiem.

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 24.04.2017. -24.05.2017.

3. kārtā pieejamais publiskais finansējums 131 763, 02 EUR

Smiltenes novada Brantu pagastā seminārs Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

6.decembrī pl.10:00, Smiltenes novada Brantu pagasta zālē notiks informatīvais seminārs "Aktualitātes lauksaimniekiem, LAD aktuālās atbalsta programmas un plānotās nodokļu likumdošanas izmaiņas 2017.gadā."

Informatīvs seminārs Smiltenes novadā. Jaunākā ģenētika piena un gaļas lopkopībā. Lauksaimniecības datu centra informācija. Jaunumi valsts un ES atbalstā lauksaimniekiem 2016.g. EPS, darbs ar programmu.

13.04.2016. pl. 10:00 Brantu pagasta pārvaldes mazajā zāle, Rīgas iela-71, Brantu pagasts, Smiltenes novads.
semināra tēmas : Vaislas buļļa izvēle ganāmpulkā pēc atnešanās viegluma, kas veicina apgrūtinātas dzemdības, palīdzības sniegšana pie apgrūtinātām dzemdībām. Kataloga “Buļlu piedāvājums 2016”prezentācija.
Nosacījumi vienoto maksājumu saņemšanai 2016.gadā , Elektroniskā pieteikšanās sistēma( EPS) pieteikuma sagatavošanas EPS programmā
Lauksaimniecības datu centra aktuālā informācija un jauninājumi pārraudzības programmās. Elektronisko ziņojumu sistēmā. (Ezis)

Informatīvs seminārs Smiltenes novadā - ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares aktualitātes

ES atbalsts meža īpašniekiem. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Kā rīkoties mežu īpašniekiem, kuriem netika apstiprināti projekti 1. Pieteikšanās kārā. Medību infrastruktūras objekti un to ierīkošanas nosacījumi
Grozījumi Medību likumā. Āfrikas cūku mēris – riski, izplatība Noteikumi par medību koordinācijas komisijām. Postījumu novēršanas, samazināšanas metodes lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Smiltenes novads