Talsu novads

Informatīvs seminārs Talsos - 2015.gada aktualitātes lauku uzņēmējiem

LLKC Talsu nodaļa aicina uz bezmaksas informatīvo semināru 30.janvārī plkst.10:00 LLKC biroja ēkā Kr. Valdemāra 21a, Talsos
Semināra tēmas:
- Lauksaimniecībā izmantojamo zemju iegādes nosacījumi;
- Rīcība ar aizaugušām zemēm, to atbilstība Meža likumam no 2015.gada 1.janvāra;
- Lauksaimniecības datu centra jaunākā informācija;
- Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras jaunākā informācija;
- Aktualitātes lauku pupu audzēšanā.

Informatīvs seminārs - Nekailciršu saimniekošana, dabas aizsardzības normas – ko cirst, kad nedrīkst cirst!

Seminārā: Saudzīga attieksme pret mežu kā ekosistēmu – katra meža īpašnieka un mežizstrādātāja pienākums. Dabas aizsardzība meža apsaimniekošanā, tās nozīme. Likumdošanas normas, īstenošanas kļūdas. Nekailciršu saimniekošana.Izlases cirtes īstenošana. Riski un ieguvumi. Izlases cirtes savlaicīga plānošana, ņemot vērā konkrētās audzes īpatnības. Semināra izvērtējums, ierosinājumi turpmākai darbībai.

Lapas

Subscribe to RSS - Talsu novads