Talsu novads

Informatīvs seminārs Talsos – Aktualitātes Eiropas Savienības atbalstam meža īpašniekiem 2014.–2020. plānošanas periodā

Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem. Aktualitātes ES atbalsta pasākumos mežsaimniecībai.
Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atbalsta pasākumu praktiskā realizēšana, prasības meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā, procedūra pirms maksājuma saņemšanas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Lauksaimniecības popularizēšana Talsu skolās

LLKC Talsu nodaļa 15.un 16.septembrī organizē apakšaktivitāti "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās" divu Talsu novada skolu - Talsu 2.vidusskolas un Valdemārpils vidusskolas- 8.klašu skolēniem.
15.septembrī satikšanās Laumu dabas parkā: zināšanu pārbaude un interaktīvi uzdevumi komandām saistībā ar lauksaimniecību un aktivitātes dabas parkā;
16.septembrī pieredzes brauciens uz kokaudzētavu "Robežnieki" un Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu.

Fermu diena par vaislas kazu izaudzēšanu Talsu novadā

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros rīko fermu dienas pasākumus izmēģinājumu saimniecībās. Fermu diena par vaislas kazu izaudzēšanu, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus, notiks 3. septembrī Talsu novada Vandzenes pagasta zemnieku saimniecībā „Bērzi”. Sākums pulksten 10.45.  

Darba kārtība:

Reģistrācija z/s „Bērzi” informācijas punktā (vadīties pēc norādēm) no plkst. 10.30 līdz 10.45.

Kazkopības teorētiskās un praktisko zināšanu apguve:

Informatīvs seminārs Talsos - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 2. kārta, dokumentācijas sagatavošana (meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums, pārskatu iesniegšana VMD. Kas jādara „zem svītras” palikušajiem iepriekšējā pieteikšanas kārtā. Meža ieaudzēšana neizmantotā zemē, vietas izvēle, piemērotākās sugas. Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Talsu novads