Talsu novads

Izglītojošs seminārs Talsos - Pirtsslotas – meža spēks cilvēka veselībai

Meža un meža pļavu izmantošana rekreācijas vajadzībām un nekoksnes resursu ieguvei. Pirtsslotas – viens no meža nekoksnes resursu izmantošanas veidiem. Zaru un ziedu slotiņas pirtij, to pagatavošana, kaltēšana, uzglabāšana. Zaļais medus, tā pagatavošana un izmantošanas veidi. Zāļu lāviņas sagatavošana, ziedu skrubis, tā pagatavošana. Pirts augu kolekcija.
Semināra apkopojums, ierosmes turpmākajai darbībai

Biedrība „Talsu rajona partnerība” rīko seminārus par LEADER atbalstu

Biedrība „Talsu rajona partnerība” rīko seminārus “LEADER atbalsts un finansējuma piesaistes iespējas”:

Talsos - 6.maijā plkst. 11.00 Talsu novada domes lielajā zālē, Kareivju iela 7, Talsi

Mērsragā - 10. maijā plkst. 11.00 Mērsraga Tautas nama mazajā zālē, Lielā iela 25, Mērsrags.

Rojā - 11.maijā plkst. 14.00 Rojas novada domē, Zvejnieku iela 3, Roja.

Biedrība "Talsu rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2016.gada 6.jūnija līdz 2016.gada 6.jūlijam.
Sludinājuma kopsumma: 628 197,16 EUR.

Laucienē informatīvs seminārs lauksaimniekiem

LLKC Talsu nodaļa Laucienē organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 23.martā plkst.13:00 Laucienes kultūras namā, Laucienē.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu; LLKC Talsu nodaļas aktuālā informācija par aktivitātēm 2016.gadā.

Valdemārpilī informatīvs seminārs lauksaimniekiem

LLKC Talsu nodaļa Valdemārpilī organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 23.martā plkst.10:00 Valdemārpils kultūras nama izstāžu zālē, 2.stāvā, Raiņa ielā 14, Valdemārpilī.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu; LLKC Talsu nodaļas aktuālā informācija par aktivitātēm 2016.gadā.

Talsos informatīvs seminārs lauksaimniekiem par aktualitātēm 2016.gadā

LLKC Talsu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 22.martā plkst.10:00 Talsu novada domes lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu.

Vairāk informācijas pie LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultantes Ilzes Ventiņas: tel.29262790; epasts: ilze.ventina@llkc.lv

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Sabilē par 2016.gada aktualitātēm

LLKC Talsu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 18.martā plkst.09:00 Sabiles kultūras namā, Ventspils ielā 14, Sabilē.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu; LLKC Talsu nodaļas aktuālā informācija par aktivitātēm 2016.gadā.

Lapas

Subscribe to RSS - Talsu novads