Talsu novads

Informatīvais seminārs Talsos - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas.

Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Kā rīkoties mežu īpašniekiem, kuriem netika apstiprināti projekti 1. pieteikšanās kārtā. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaiņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Talsos - Meža dzīvnieku postījumi lauksaimniecības un meža zemēs, to novēršana

Meža zvēru postījumi meža un lauksaimniecības zemēs, informācija par medību koordinācijas komisijām, to darbību. Lauksaimniecības un mežsaimniecības postījumu novēršanas iespējas. Lauksaimniecības zemju, meža īpašnieku un mednieku sadarbība, ierīkojot medību infrastruktūru. Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas. Semināra noslēgums

Pieredzes apmaiņas brauciens "Pieredze, tradīcijas un inovācijas Dienvidkurzemes uzņēmumos/saimniecībās"

SIA LLKC Talsu nodaļa 24.novembrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu mājražotājiem un interesentiem "Pieredze, tradīcijas un inovācijas Dienvidkurzemes uzņēmumos/saimniecībās". Brauciena laikā apskatīsim: Brocēnu novadā SIA Meduspils biškopības saimniecību, Saldus novadā SIA Saldus Maiznieks beķereju un Skrundas novadā šitaki sēņu audzēšanas saimniecību "Garīkas". Izbraukšana no Talsu autoostas plkst.8:00, atgriežamies ap plkst.16:30.

Pieredzes apmaiņas brauciens liellopu audzētājiem

SIA LLKC Talsu nodaļa 20.novembrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu liellopu audzētājiem un interesentiem uz divām gaļas liellopu audzēšanas saimniecībām: ZS "Valti" Skrundas novadā un ZS "Bētas" Kuldīgas novadā. Satiksimies pie Talsu autoostas plkst.8:00, atgriezīsimies Talsos ap pl.17:00. Iepriekšēja pieteikšanās braucienam obligāta, zvanot vai rakstot Ilzei Ventiņai: tel.29262790, epasts: ilze.ventina@llkc.lv.

Pieredzes apmaiņas brauciens par ezeru un dīķu apsaimniekošanu

SIA LLKC Talsu nodaļa 22.oktobrī organizē bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienu par ezeru un dīķu apsaimniekošanas iespējām. Iepazīsim Engures ezera un dabas parka, kā arī Rideļu ezera apsaimniekošanu. Uzzināsim un vērosim IU Rimzāti zivju audzētavas zivju zvejas procesu. Izbraukšana no Talsu kino stāvlaukuma (blakus SIA LLKC Talsu birojam) 22.oktobrī plkst.8:20.
Vietu skaits ierobežots, tāpēc interesentus aicinām savlaicīgi pieteikties: ilze.ventina@llkc.lv vai pa tālr.29262790 (Ilze Ventiņa).

Informatīvs seminārs - ES atbalsts meža īpašniekiem. Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Paredzamais ES atbalsts meža īpašniekiem. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums. Semināra noslēgums. Lektors Kaspars Liepiņš, LVMI „Silava” vadošais pētnieks, dr.silv.

Izglītojošs seminārs - Ēdamas un neēdamas sēnes – to atpazīšana

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā. Gada sēne 2015 – lielā pergamentsēne. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā, neparastas ēdamās sēnes, sēņošanas tradīcijas. Īpaši indīgās Latvijas sēnes. Dažādu sēņu meklēšana. Iepazīšanās ar sēnēm dabā, to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate, diskusija. Tests – sēņu atpazīšana.

Izglītojošs seminārs - Ēdamas un neēdamas sēnes – to atpazīšana

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā. Gada sēne 2015 – lielā pergamentsēne. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā, neparastas ēdamās sēnes, sēņošanas tradīcijas. Īpaši indīgās Latvijas sēnes. Dažādu sēņu meklēšana. Iepazīšanās ar sēnēm dabā, to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate, diskusija. Tests – sēņu atpazīšana.

Lapas

Subscribe to RSS - Talsu novads