Vecumnieku novads

Uzņēmēji un radošu ideju īstenotāji tiek aicināti uz mācību sesijām “Tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana Vecumnieku novadā”

Uzņēmēji un radošu ideju īstenotāji tiek aicināti uz mācību sesijām “Tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana Vecumnieku novadā”

Vecumnieku novada dome uzņēmējiem un potenciālajiem tūrisma pakalpojumu īstenotājiem piedāvā divas mācību sesijas “Tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana Vecumnieku novadā”. Mācību sesijās ir aicināti piedalīties ne vien esošie uzņēmēji, bet arī Vecumnieku novada nozaru vadītāji – (māj)ražošanas uzņēmumu līderi, ideju autori, kultūras un aktīvās dzīves organizatori un aktīvo NVO pārstāvji.

Mācības lopkopjiem

LLKC Bauskas birojs organizē mācības lopkopjiem.
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
Mācību tēma “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (piena un gaļas liellopi)
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
• Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem

Informatīvs seminārs Vecumniekos | Attālās izpētes risinājumi pārmitro vietu apsaimniekošanā.Aktualitātes meliorācijas jomā. ES atbalsts mežsaimniecībā

Attālās izpētes risinājumi pārmitro vietu apsaimniekošanā. Aktualitātes meža meliorācijā, atbildes uz jautājumiem. ES atbalsts mežu ieaudzēšanā un jaunaudžu retināšanā

Meteņi Vecumnieku novadā!

Meteņi Vecumnieku novadā!

Īstais Zemgales BUDĒLIS, kurš dzīvo Vecumnieku novadā, aicina visus kopīgi sagaidīt pavasari, aktīvi iesaistoties Meteņu svinībās.

Šogad jau piekto reizi svinēsim Meteņus pasākumu ciklā - “Meteņi Vecumnieku novadā”. Svētku ietvaros piedzīvosim muzikantu meistarklases, danču vakaru Vecumnieku tautas namā, maskoto tēlu izdarības novada lauku sētās, Zemgales budēļu un citu maskoto tēlu gājienu uz Vecumnieku Jauno ezeru un tradicionālās Meteņu svinības ezera krastā.

Gaļas un piena govkopības efektivitātes palielināšana, labturības prasību ievērošana

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Bauska, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Gaļas un piena govkopības efektivitātes palielināšana,
labturības prasību ievērošana

Kontakti:
Dace Griķe
Bauskas biroja Vadītāja, Uzņēmējdarbības konsultante
Mobilais telefons: 29180377

Informatīvais seminārs Vecumnieku nov. | Nekailciršu mežsaimniecības pamati. Izlases un kopšanas ciršu demonstrējumi. Norises vieta:

Nekailciršu mežsaimniecības pamati, jaunākā pieredze demonstrējumu teritorijās. Iepazīšanās ar jaunajiem objektiem demonstrējumu
teritorijā „Pūpoli”: izlases un kopšanas cirtes, kā arī izlases cirte plantāciju mežā.

Informatīvais seminārs Vecumnieku nov. | Nekailciršu mežsaimniecības pamati. Izlases un kopšanas ciršu demonstrējumi. Norises vieta:

Nekailciršu mežsaimniecības pamati, jaunākā pieredze demonstrējumu teritorijās. Iepazīšanās ar jaunajiem objektiem demonstrējumu
teritorijā „Pūpoli”: izlases un kopšanas cirtes, kā arī izlases cirte plantāciju mežā.

Lapas

Subscribe to RSS - Vecumnieku novads