Vecumnieku novads

Vecumnieki | Semināri par LAD aktualitātēm

Lauku atbalsta dienests rīkos seminārus, lai informētu klientus par aktualitātēm un izmaiņām 2018. gadā. Vecumnieku novadā paredzētie semināri notiks 22. martā plkst 10:00 Vecumnieku tautas namā (mazajā zālē) un plkst 13:00 Bārbeles tautas namā.
Semināros informēs par dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegs atbildes uz visiem klientu interesējošajiem jautājumiem . Kas un kāpēc var saņemt atbalsta maksājumus? Kādi nosacījumi ir jāņem vērā, lai pieteiktos atbalsta pasākumiem? Kādas ir klientu biežākās kļūdas, īstenojot projektus investīciju pasākumos?

Vecumnieki | Meteņi Vecumnieku novadā

Meteņi Vecumnieku novadā
Meteņu tirgus
Meteņu diena sākas ar Meteņu tirgu 17. Februārī plkst 7:00 Vecumnieku tirgus laukumā (Bauskas iela 16)
Maskotie gājieni
Turpinās ar maskotiem gājieniem pa Vecumnieku novada lauku sētām (plkst 10:00 līdz 12:00)
Masku darināšanas meistardarbnīca
Budēļu maskas varēs mācīties darināt Vecumnieku tautas namā (plkst 11:00 līdz 12:00)
Gājiens

Vecumniekos mācības "Ģimeņu (mazo)zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību".

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2018.gada 22.-23. janvārī viesu namā “Satekas” (Satekas, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

Ziemassvētku tirdziņš Vecumniekos

Sestdien, 23. decembrī aicinām ikvienu pirkt un pārdot gribētāju uz Vecumnieku Ziemassvētku tirdziņu (Bauskas ielā 16,aiz veikala „Elvi”), kur būs iespēja iegādāties bagātīgu cienastu svētku galdam (būs arī zivis), dāvanas saviem tuvajiem, kā arī baudīt īstu svētku tirdziņa sajūtu.

Arī šogad mūsu tirdziņu solās apmeklēt Ziemassvētku vecītis no amatieru teātra „Vecmuiža” ar saviem čaklajiem palīgiem, tāpēc aicinām apmeklētājus paturēt prātā kādu dzejolīti vai dziesmu ar kuru varam iepriecināt vecīti.

Baudīsim svētku prieku kopā Vecumnieku tirgus laukumā!

Informatīvs seminārs Vecumnieku novadā - Aktualitātes mežu īpašniekiem. Prakse jaunaudžu retināšanā

ES atbalstam pieteikto jaunaudžu praktiska izvērtēšana: izcērtamie un atstājamie koki, paliekošo koku skaita noteikšana, "kažoka"
atstāšana mežmalā. Augošu koku atzarošana /B,E/ reizē ar kopšanu. Praktiski piemēri: meža atjaunošana zem audzes klāja; baltalkšņu cirsmas atjaunošana ar priedi. Par meža īpašniekiem pieejamām bezmaksas konsultācijām un par ES atbalstu jaunaudžu kopšanai,
atjaunošanai un ieaudzēšanai.

Informatīvs seminārs Kurmenē -

ES atbalsts meža īpašniekiem. Parastās mellenes Vaccinium myrtillus L. mētru struktūra dažāda vecuma nabadzīgāko meža tipu mežaudzēs, Mg. sc. biol. Lindas Robaltes (LVMI „Silava”) atziņas un pētījuma rezultāti. Biotopu kartēšanas jeb „Dabas
skaitīšanas” projekta aktualitātes Latvijā. Kas jāņem vērā slēdzot meža izstrādes līgumus?

Jumīša svētki un rudens ražas gadatirgus Vecumniekos

Vecumnieku novadā, Vecumnieku tirgus laukumā (Bauskas iela 16) 7. oktobrī tiek rīkots "Rudens ražas gadatirgus" kur arī notiks "Jumīša svētki" sadarbībā ar dažādiem amatiermākslas kolektīviem. No plkst 10:00 sāksies skanīgs koncerts kurā uzstāsies amatiermākslas kolektīvi. Notiks arī lielā ražas izstāde kā arī rudens zupas degustēšana un citas aktivitātes.

Lapas

Subscribe to RSS - Vecumnieku novads