Ventspils novads

Ventspils novadā top jauni uzņēmēji

Kā ik gadu, LLKC Ventspils nodaļa organizēja mācības “Laukiem būt!“ Valsts Lauku Tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvarā, bet šoreiz mācību process bija atšķirīgs no ierastā. Tā, piemēram, šis bija pirmais gads, kad mācības tika uzsāktas visos birojos vienlaicīgi un dalībniekus sociālā tīkla Facebook tiešraidē uzrunāja LLKC centra biroja un valdes pārstāvji. Jāsaka – jaunieši to novērtēja, jo šāda pieeja ir mūsdienīga un izmantot visdažādākās tehnoloģijas ir ļoti aktuāli.

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu

EJZF projektu konkursa 10.kārta

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

Putnkopības nozares attīstība lauku saimniecībā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ventspils nodaļa organizē semināru par vistkopību ZOOM vidē. Seminārs notiks 11.11.20. plkst. 10:00. Dalībniekus uzrunās Latvijā pazīstamā putnkopības speciāliste - Pasaules Putnkopības Zinātniskās asociācijas Latvijas biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Butka un stāstīs par putnu šķirņu izvēli, putnu labturības nosacījumiem, pareizu barības izvēli un izvairīšanos no putnu slimošanas.

Pieredzes apmaiņas brauciens "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā"

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ventspils nodaļa 1.oktobrī organizē pieredzes braucienu lauksaimniekiem par tēmu "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā".

Usmas pagasts | Informatīvais seminārs "Meža nozares aktualitātes"

MKPC aktualitātes – aktuālā informācija meža apsaimniekošanā, zināšanu pārneses pasākumi, konsultāciju projekts Dabas skaitīšanas pārskats. Meža nozare nākotnē Meža stratēģija 2030. Aizaugušo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas iespējas. Meža inventarizācija, termiņi, datu aktualizācija. Aktuālais jaunaudžu kopšanā. Mežam kaitīgie organismi (kaitēkļi, slimības u.c.). Jaunaudžu aizsardzība.

“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”

Mācībās “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, kas notiek 11. un 18.jūnijā Ventspils novadā, Popes kultūras namā, lauksaimnieki iegūst zināšanas par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos aktivitātes atbalsta nosacījumiem un ieteikumiem to izpildei, bioloģiski daudzveidīgo un vērtīgo zālāju saglabāšanu un identificēšanu un ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām.

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Mācībās “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, kas notiek 15. un 17.jūnijā Ventspils novadā, Popes kultūras namā, lauksaimnieki iegūst zināšanas par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos aktivitātes atbalsta nosacījumiem un ieteikumiem to izpildei, bioloģiski daudzveidīgo un vērtīgo zālāju saglabāšanu un identificēšanu un ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām.

Aktualitāte mazajiem lauksaimniekiem

Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem

LAD no š.g. 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.

Lapas

Subscribe to RSS - Ventspils novads