Ventspils novads

Vārvē informatīvā diena uzņēmējiem, lauksaimniekiem un NVO pārstāvjiem par ES un pašvaldības līdzfinansējuma piesaistes iespējām

Šodien plkst. 11:00 Vārves pagastā, Ventavas sabiedriskajā centrā notiek informatīvā diena uzņēmējiem, lauksaimniekiem un NVO pārstāvjiem par ES un pašvaldības līdzfinansējuma piesaistes iespējām. Pasākuma dalībniekus par dažādām līdzfinansējuma piesaistes iespējām informēs Ventspils novada pašvaldības un biedrības "Ziemeļkurzemes Biznesa Asociācija" projektu koordinatore Evita Roģe un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ventspils nodaļas vadītāja Īrisa Roze-Posuma.

Ventspils novadā realizē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstītu projektu

Ventspils novada pašvaldības realizētais projekts “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”, ko līdzfinansēja Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ir noslēdzies un pagājušā gada 27. decembrī notika objekta svinīgā atklāšana.
Projekta mērķis bija nodrošināt lībiešu zvejnieku ciemu kultūras mantojuma un tradīciju liecību saglabāšanu, pieejamību un ilgtspēju, veicot publiskās infrastruktūras atjaunošanas darbus Baltijas jūras piekrastē, Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciemā.

Ventspils novadā informatīvs seminārs par līdzfinansējuma piesaisti

Vārves pagasta Zūru ciemā "Kultūras un sporta centrā "Zūras" 4.decembrī plkst. 10:00 notiks informatīvs seminārs "Plānotās aktivitātes LEADER programmu ietvarā". Par jaunumiem, kas saistīti ar lauku teritoriju attīstības veicināšanu LEADER programmā ELFLA un EJZF ietvarā stāstīs biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas" projektu koordinatore Evita Roģe.

Ventspils novada projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT

Lai sekmīgi īstenotu projekta RETROUT aktivitātes, Jūrkalnes pagastā notika Latvijas partneru tikšanās, piedaloties Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Dadzim, Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Guntaram Reķim, pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājai Evitai Roģei, Kasparam Abersonam no BIOR, Kurzemes Plānošanas reģiona projektu vadītājam Edvīnam Driginam, kā arī Rīvas upei pieguļošās zemes īpašnieka pārstāvim, būvniecības speciālistam un citām iesaistītajām pusēm.

Ventspils novadā atjauno Popes estrādi

NAP ELFLA LEADER
Popes estrādē SIA "Ventbetons-V" darbinieki sākuši Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvi. Būvdarbu tāmē iekļauta esošā asfalta seguma, betona apmaļu, kāpņu un citu betona elementu un esošo apgaismes balstu demontāža, betona bruģa seguma būvniecība priekšlaukumā, piebraucamajā ceļā, skatītāju zonā un trepēs, betona flīžu seguma būvniecība, teritorijas labiekārtošana ar dabīgo oļu un akmens segumu, apskaņošanas laukuma, betona kāpņu un dzelzsbetona atbalsta sienas būvniecība, drenāžas sistēmas un apgaismojuma ierīkošana, apzaļumošana u. c. darbi.

Godināti Ventspils novada lielākie nodokļu maksātāji

"Ventspils novada uzņēmēju gada balvu 2018" Popes kultūras namā saņēma desmit lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji Ventspils novada pašvaldības budžetā: SIA "Kurekss", Jānis un Arnis Apsīši, Tārgale, SIA "Niedrāji MR", Pēteris un Baiba Elsti, Ugāle, SIA "Užavas alus", Uldis Pumpurs, Užava, SIA "Miesnieks", Dainis Reinsons, Vārve, SIA "Venta 1", Aldis un Maija Pavlovski, Tārgale, SIA "AA&CO", Zigmunds Bērziņš, Pope, SIA "Tārgalīte", Guntis Rozentāls, Tārgale, "ZIBU Ventspils", Raimonds Pētersons, Vārve, SIA "Jaunpope", Ligita Indriksone, Pope, SIA "Akmeņkalni", Kārlis Akums, V

Lapas

Subscribe to RSS - Ventspils novads