Ventspils novads

16.10.23. | Ventspils biroja organizēts informatīvs seminārs VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēmas LIZ un LLKC saimniecības pārvaldības sistēmas "Mans Lauks" mijiedarbība

LLKC Ventspils konsultāciju birojs piedāvā bezmaksas klātienes informatīvo semināru VKLPT ietvaros "VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēmas LIZ un LLKC saimniecības pārvaldības sistēmas "Mans Lauks" mijiedarbība"

12.05.23. Ventspils KB organizē informatīvu semināru "Bezpilotu lidaparāti un to pielietošanas iespējas lauksaimniecībā".

12.05.23. Ventspils KB organizē informatīvu semināru "Bezpilotu lidaparāti un to pielietošanas iespējas lauksaimniecībā". Semināra dalībnieki uzzinās par dronu izmantošanas iespējām lauksaimniecībā: kartēšana, augu stāvokļa analīze, iegūto datu apstrāde, miglošana,
kaisīšana, sēšana, dažādi darbi saimniecībā. AAL lietošana. Par visu stāstīs uzņēmuma AIRSCOUT pārstāvji. Notiks praktiskas nodarbības lauka apstākļos.
Pieteikšanās semināram, izmantojot e-pastu: gita.langberga@llkc.lv. Seminārs notiks Popes kultūras namā.

18.04.2023. | MKPC Ziemeļkurzeme | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi:

- Ieskats MKPC darbības virzienos 2023.gadā. Piedāvātie MKPC pakalpojumi meža īpašniekiem.

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīšana,tā izplatības riski.

- Egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumi.

- Objekts mežā! Invadēto egļu atpazīšana, meža sanitārā stāvokļa apsekošana.

Lektori: Valdis Usne (MKPC vecākais mežsaimniecības konsultants), Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

30.03.23.| Ventspils Kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī notiks Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots informatīvais seminārs "Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem"

2023.gada 30.martā no plkst.11:00 līdz 15:00 Ventspils Kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī notiks Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots informatīvais seminārs "Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros"

6.mācību diena "Laukiem Būt!" Ventspils novadā

25.novembrī plkst. 10.00. tiek organizēta 6.mācību diena Ventspils novada jauniešiem pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību tēmas: "Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos", "Finanšu plānošana-ieņēmumu/izdevumu analīze", naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
Mācības notiks klātienē Zūru sporta un kultūras centrā. Grupa ir nokomplektēta.

08.11.2022.| ZOOM vidē| LLKC Ventspils konsultāciju birojs| Izglītojošs seminārs "Dabas veltes dzīves kvalitātes uzlabošanai - iespēja dažādot lauku saimniecību produkcijas piedāvājumu tirgū"

08.11.2022. ZOOM vidē LLKC Ventspils konsultāciju birojs organizē zglītojošu semināru "Dabas veltes dzīves kvalitātes uzlabošanai - iespēja dažādot lauku saimniecību produkcijas piedāvājumu tirgū"

Lapas

Subscribe to RSS - Ventspils novads