Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Datums: 
18. Februāris, 2024
Reģions: 
Nozare: 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu
ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē: “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024. gada 29. februāra līdz 2024. gada 29. martam
Kārtas kopējais finansējums: 390 000,00 eiro
Projektu īstenošanas teritorija: Ventspils novads un Talsu novada Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales pagasti.
Projektu īstenošanas termiņš:

ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmum pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
pārējiem projektiem – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.ziemelkurzeme.lv; zba@dundaga.lv
Kontaktpersonas konsultācijām: Andra Ratkeviča (tālr. 28385025), Gunta Abaja (tālr. 29172814)
Mērķis: Pievilcīga dzīves vide un aktīvas lauku kopienas.

Kontaktinformācija: 
Andra Ratkeviča (tālr. 28385025), Gunta Abaja (tālr. 29172814)
Reģions filtram: