ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.