Ozolnieki | Kursi par meliorācijas sistēmām, to kopšanu un uzturēšanu

Datums: 
23. Oktobris, 2019 līdz 24. Oktobris, 2019
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrālais birojs

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu par meliorācijas sistēmām, to kopšanu un uzturēšanu.

Mērķauditorija: lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki, lauku saimniecības.

Mācību norises vieta: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34 ar izbraukumu uz praktisko nodarbību norises vietām Zaļenieku un Platones pagastā.

Mācību norises laiks: 2 mācību dienas 23. - 24.10.2019.

Galvenās tēmas:

  • Meliorācijas jomu regulējošie normatīvie akti. Valsts un ES atbalsts meliorācijas sistēmu atjaunošanai, pārbūvei.
  • Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati.
  • Meliorācijas sistēmu ierīkošanas pamatprincipi.
  • Meliorācijas sistēmu apsekošana un tehniskā novērtēšana.
  • Meliorācijas sistēmu ierīkošanas pamatprincipi un izmantotie materiāli.
  • Vides aizsardzības aspekti melioratīvajos projektos.
  • Meliorācijas projekti.
  • Vides elementi izbūvētās meliorācijas sistēmās.
  • Meliorācijas sistēmu apsekošana.

Kursu maksa: 50,00-55,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, apliecinājums par dalību mācībās.

*Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 30,25 eiro t.sk. PVN (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705)

Piesakies līdz 21.10.2019.

šeit:

mežsaimniecībā iesaistītie: https://www.mitto.me/melioracijas-sistemas/meznieciba

lauksaimniecībā iesaistītie: https://www.mitto.me/melioracijas-sistemas/lauksaimnieciba

Papildus informācija par reģistrāciju:

Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: