Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Datums: 
7. Septembris, 2022 līdz 21. Septembris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Limbaži

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.
Lektore Solvita Rūsiņa.
Divas dienas - 7.09.22.un 21.09.22. plkst.10.00, Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības īpaši aktuālas tiem, kas saņem platību maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos!

Mācības organizētas programmas LAP 2014. -2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Kontaktinformācija: 
Jautrīte Legzdina, Limbažu KB projektu vadītāja, 26445102, jautrite.legzdina@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
bduzmacibu_plans_7.21.sept_.doc166.5 KB
Reģions filtram: