12., 13., 17. un 24.10.2022, Dienvidkurzemes novads | Bezmaksas apmācības "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība)" (32 stundas)

Datums: 
12. Oktobris, 2022 līdz 24. Oktobris, 2022
Vieta: 
LLKC Liepāja

LLKC Liepājas birojs piedāvā bezmaksas klātienes apmācības graudkopībā - integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana.
Apmācības tiek īstenotas Lauku attīstības programmas ietvaros un iekļauj gan teorētiskās, gan praktiskās stundas, kas nozīmē aktīvu mācību dalībnieku līdzdalību.

MĀCĪBU TĒMA: Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība).

MĀCĪBU DATUMI: 2022. gada 12., 13., 17. un 24. oktobris.
Mācību laiks katru dienu tiek plānots no plkst.10:00 līdz 16:30.

MĀCĪBU NORISES VIETAS:
& LLKC Liepājas birojs, Bāriņu iela 15, Liepāja.
& Sēklkopības un graudkopības saimniecība ZS “Krastmaļi” (Krastmaļi, Dunalka, Dunalkas pagasts, Dienvidkurzemes novads) - www.krastmali.lv

MĀCĪBU TEMATIKA (4 mācību dienas; 32 stundas ):
& Lauksaimniecības sistēmas (bioloģiskā, konvencionālā, integrētā). Vides prasības integrētā lauksaimniecībā.
& Augu mēslošanas plānošana.
& Integrētās augu aizsardzības plānošana, augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana.
& Sēklu morfoloģija.
& Ražas pirmapstrāde un uzglabāšana.
& Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai.
& Augu maiņa, augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā, šķirņu izvēles nosacījumi.
& Kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā lauksaimniecībā.
& Augsnes apstrāde integrētajā lauksaimniecībā.
& Augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai.
& Augu aizsardzības līdzekļu lietošana integrētajā lauksaimniecībā.
& Augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā.
& Šķirņu izvēle.

MĀCĪBU LEKTORI:
& Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs un augkopības konsultants.
& Mārtiņš Pružinskis, LLKC Liepājas biroja augkopības konsultants.

MĀCĪBU MĒRĶAUDITORIJA: lauksaimniecībā nodarbinātie, saimniecību īpašnieki, ģimenes locekļi, darbinieki un citi nozarē iesaistītie, kas var apliecināt iesaisti lauksaimniecības, mežkopības un pārtikas ražošanas nozarē.

Pieteikšanās aizpildot elektronisku pieteikuma anketu saitē - https://forms.gle/RjaS8qHXGW9fTSuk9 vai zvanot pa tālr. 27843096.

* Pēc pieteikuma saņemšanas ar katru mācību dalībnieku personiski sazināsimies un apstiprināsim iespēju piedalīties apmācībās.

DALĪBNIEKU SKAITS IR IEROBEŽOTS!

KONTAKTI: Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Atbalsta ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un LAUKU ATBALSTA DIENESTS.
Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: