27.03, 28.03, 05.04. | LLKC Liepāja | Apmācības GAĻAS LIELLOPU pārraugiem, bioloģiskajām un konvencionālajām saimniecībām (16 stundas)

Datums: 
27. Marts, 2024 līdz 5. Aprīlis, 2024
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs

LLKC Liepājas konsultāciju birojs aicina uz ES apmaksātām apmācībā “Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (gaļas lopi bioloģiskajā un konvencionālajā saimniecībā). Grupas nr. LLKC02Lp05-M.

Mācības kvalifikācijas celšanai; saimniecībām, kuras pieteikušās atbalsta intervencei "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība" (EMLA); gaļas lopu pārraugiem; mākslīgās apsēklošanas tehniķiem u.c.

Plānotās mācību dienas, laiki un veids*:
(1) 27.03.2024 plkst. 10.00 - 13.15 Tiešsaiste ZOOM vidē
(2) 28.03.2024 plkst. 14.00 - 17.15 Tiešsaiste ZOOM vidē
(3) 05.04.2024 plkst. 10.00 - 17:00 klātienē Skrundas un Saldus pusē.
* Obligāts apmeklējums (dalība) visās mācību dienās.

Mācību tematika:
• Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.
• Ganāmpulka veselības pārvaldība saimniecībās.
• Datu uzskaites un pārraudzības datu nozīme ganāmpulka veselības pārvaldībā.
• Ēdināšana dzīvnieku imunitātes uzturēšanai un stiprināšanai dažādās vecuma, fizioloģiskā stāvokļa un ražības grupās.
• Dzīvnieku audzēšana, turēšana, mītņošana un to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā.
• Dzīvnieku signāli dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai un atbildīgas antibiotiku lietošanas pieredze.
• Datu uzskaite saimniecībā.
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

Lektori:
• Līga Ničiporuka (LLKC Aizkraukles biroja veterinārmedicīnas konsultante / lopkopības konsultante);
• Ilga Šematoviča (LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes lektore, pētniece, veterinārārste);
• Inga Muižniece (Latvijas Dabas fonda lauksaimniecības konsultante, liellopu audzēšanas speciāliste);
• Vendija Madara Kancāne (LLKC Kuldīgas biroja lopkopības konsultante).

Noslēgumā saņemsiet apliecinājumu par 16 mācību stundu apguvi.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības / meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai saimniecību darbinieki, ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas tehniķi utt.

Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas veidlapu saitē -> https://ej.uz/apmacibas_Liepaja

Pieteikšanās ir obligāta.
Dalībnieku skaits vienā grupā ir ierobežots. Ja būs nepieciešams, tad noteikti izvērtēsim iespēju rīkot noteiktas apmācības atkārtoti vai rīkot jaunas grupas citās tēmās. Pēc pieteikuma saņemšanas ar katru mācību dalībnieku individuāli sazināsimies.

Sīkāka informācija, tehniskais atbalsts un pieteikšanās: Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: liepaja@llkc.lv).

Pateicamies, ka izvēlējāties LLKC par savu partneri jaunu zināšanu apguvē!

Aktuālai informācijai sekojat Facebook mājas lapā - https://www.facebook.com/LLKCLiepaja

#LLKCLiepaja

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: liepaja@llkc.lv)
Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: