29.04.2024-30.04.2024 Balvu konsultāciju birojā LAP Mācības par tēmu " Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)

Datums: 
22. Aprīlis, 2024
Reģions: 
Vieta: 
SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs 2.stāva zāle

Divu dienu mācības

Pirmā mācību diena : 2024.gada 29.aprīlis, mācības notiks ZOOM platformāi

Otrā mācību diena: 2024.gada 30.aprīlis, mācības notiks klātienē, Kalna Rubeņi, Praulienas pagasts, Madonas novads un Kalna Vāveres, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Mācību kurss:

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)
Mācību kursu atbilstība Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei
Atbilstošu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu no 2023. gada 1. janvāra var izsniegt nozares nevalstiskā organizācija, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu vai zinātnisko institūciju reģistrā iekļauta persona.
Vienus un tos pašus kvalifikācijas celšanas kursus var attiecināt uz vairākiem intervenču pasākumiem, ja apgūto stundu skaits un saturs ir atbilstošs.
LA10.3 Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība
LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība (jau apgūtas 160 h)
LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība (no jauna)
16 stundas
Pirmā mācību diena – 2024.gada 29.aprīlis

Mācību sākums plkst. 10.00, mācību beigas plkst. 16.30

Mācību vieta: ZOOM platformā
Mācību laiks Mācību tematika Lektora vārds, uzvārds
10.00-10.45 Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām. Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu audzēšana, turēšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem
Anita Miltiņa
10.45-13.00 Mītņu iekārtojums un aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktuvitātes nodrošināšanā/uzturēšanā Anita Miltiņa
13.00-13.30 Pārtraukums Lektors
13.30-16.30 Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām Līga Ničiporuka

Otrā mācību diena – 2024.gada 30.aprīlis

Mācību sākums plkst. 10.00, mācību beigas plkst. 17.30

Mācības vieta: Kalna Rubeņi, Praulienas pagasts, Madonas novads un Kalna Vāveres, Mārcienas pagasts, Madonas novads. Mācību braucienam tiks nodrošināts transports.

10.00-13.00 Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā. Līga Ničiporuka
13.00-14.00 Pusdienas, pārbrauciens uz otru saimniecību
14.00-17.00 Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai Edvīns Broks

Kontaktinformācija:
Ivars logins, tel. 29118683, e pasts ivars.logins@llkc.lv
Hermīne Leišavniece, tel. 29214329, e pasts hermine.leisavniece@llkc.lv

Mācību grupa ir nokomplektēta, reģistrējam nākošai grupai

Kontaktinformācija: 
Hermīne Leišavniece tel. 29214329 e pasts hermine.leisavniece@llkc.lv; Ivars Logins tel. 29118683 e pasts ivars.logins@llkc.lv
Reģions filtram: