23/30.07.2024 | BDUZ mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” (iesācējiem) | Ogre

Datums: 
23. Jūlijs, 2024 līdz 30. Jūlijs, 2024

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 16h ES apmaksātām mācībām “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” (iesācējiem)

Programmā:
• Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme
• Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums
• Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi
• Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas
• Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas
• ES aizsargājamie zālāji, raksturojums, apdraudējumi, bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas
• Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana

23. jūlijā 10.00-17:00 teorētiskās nodarbības Ogres tehnikumā un praktiskās nodarbības pļavā
30. jūlijā 10.00-17:00 teorētiskās nodarbības Ogres tehnikumā un praktiskās nodarbības pļavā

Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektors: Latvijas Botāniķu biedrības valdes locekle; mežu un virsāju, zālāju un purvu biotopu eksperte Anete Pošiva-Bunkovska

Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumus ar norādītu apgūto stundu skaitu, kas izpildīs saistības par apņemšanos apgūt kvalifikācijas kursus Agrovides intervencē - Zālāju biotopu apsaimniekošana (BDUZ).

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, tāpat arī ganāmpulku īpašnieki.
Dalībnieku skaits ierobežots.

Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/YqrULEE84a13CKfH7

Papildu informācijai:
elina.masteiko@llkc.lv, t.28331239

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc07og07-m.pdf239.58 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: